glasvezel

Sociaal Huis Oisterwijk start aan de Kop van de Lind


Vanaf maandag is de stichting Sociaal Huis Oisterwijk formeel een feit; in mei volgt de eerste activiteit, te organiseren aan de Kop van de Lind.

Oisterwijk is een welvarende gemeente. Maar ook in de gemeente Oisterwijk (en de kern Haaren) zijn groepen inwoners die het moeilijk hebben. Door bijvoorbeeld armoede, werkeloosheid, eenzaamheid of ziekten als dementie. Natuurlijk willen we dat iedereen op een betekenisvolle wijze deel kan nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Dat we een ‘samenredzaam Oisterwijk’ zijn. Daarom hebben een aantal Oisterwijkse sociale ondernemers het initiatief genomen om deze stichting in het leven te roepen.

Een Sociaal Huis dat tegelijk een Sociaal Thuis is, waarin kwetsbare inwoners een hulpvraag neer kunnen leggen, elkaar kunnen ontmoeten, en op een betekenisvolle wijze deel kunnen nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Een Sociaal Huis dat in het teken staat van een sociaal veerkrachtige gemeente Oisterwijk, gedragen door sociale ondernemers. Die in dit Sociaal Huis optimaal kunnen samenwerken, en daarmee een groter bereik en maatschappelijke impact kunnen realiseren.

De stichting maakt twee aankomende evenementen bekend:

Oisterwijk aan Tafel

Het Lindeind, de Kop van de Lind in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Op 19 mei van 12.00 tot 15.00 uur kunnen totaal 450 inwoners uit deze doelgroep aan tafel, aan de Kop van de Lind. Enkele lokale bedrijven en organisaties bieden de brunch met diverse lekkernijen gratis aan. Aanmelden kan vanaf 1 mei via info@sociaalhuisoisterwijk.nl, waarna u een bevestiging ontvangt.

Circus in de Zorg

20 en 21 september is op dezelfde locatie een circus, met 6 voorstellingen, steeds voor 170 personen. Ook hier is de samenwerking gevonden met lokale ondernemers en organisaties. Het circus biedt een welkom moment van afleiding en plezier aan kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren en mensen met een beperking; een interactieve voorstelling met clowns, artiesten en kleine dieren. Aanmelden kan vanaf 1 september via info@sociaalhuisoisterwijk.nl, waarna u een bevestiging ontvangt.

 

DTZ logo low