ondernemers

Samen naar een dementievriendelijk Oisterwijk


De ziekte dementie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan.

Ook in Oisterwijk raakt het heel veel inwoners, zowel mensen met de diagnose dementie als hun naasten (mantelzorgers). De afgelopen 10 jaar is het aantal inwoners dat ondersteuning gezocht heeft bij de Oisterwijkse dementieconsulenten gestegen met bijna 400%. Doel van de Dementie Coöperatie Oisterwijk is mensen met dementie en hun mantelzorgers volwaardig deel te laten nemen aan de Oisterwijkse samenleving.

Op 13 maart 2019, van 20.00 uur tot 21.30 uur in cultuurcentrum Tiliander, nodigt de Dementie Coöperatie Oisterwijk u uit om kennis te maken met haar activiteiten en toekomstvisie op een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk. Daarvoor, van 19.30 uur tot 20.00 uur, houdt de Dementie Coöperatie Oisterwijk haar jaarlijkse openbare ledenvergadering. U bent voor beide welkom.

Gast is Wies Arts, programmamanager dementie van ZET en de Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Zij gaat in op de toekomstvisie die de Dementie Coöperatie Oisterwijk ontwikkeld heeft en het belang van haar projecten. De gemeente Oisterwijk is koplopergemeente in het streven naar een dementievriendelijk Brabant in 2020.

Karin van de Heuvel (dichter) en Josette Meeuwis (kunstenaar) vertellen over hun project ‘Kunst Verbindt’, waarin een symbolische verbinding gelegd wordt tussen de vier woonzorgcentra in Oisterwijk voor inwoners met dementie door middel van glaskunstwerken met daarin een gedicht verwerkt.

De Dementie Coöperatie Oisterwijk kent leden – inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers – die de koers van de coöperatie bepalen. Ook u kunt lid worden en zo bijdragen. Kom vrijblijvend kijken of u deel wilt uitmaken van het antwoord op de maatschappelijke uitdaging dementie. Voor meer informatie: Joop van Hezik, info@dementiecooperatieoisterwijk.nl