banner

PrO Oisterwijk verliest zetel aan voormalig lijsttrekker


Voormalig wethouder Jan de Laat komt terug in de gemeenteraad; hij heeft dat maandagavond via onze website bekend gemaakt.Na het vertrek van raadslid Ruud van der Star (PrO), blijkt De Laat de eerst rechthebbende op een zetel. Het bericht zorgde direct voor enkele opmerkelijke reacties.

Door Joris van der Pijll

Jan de Laat was lijsttrekker voor partij PrO, na de verkiezingen voerde hij namens deze partij de onderhandelingen tot het komen van het nieuwe raadsakkoord, en hij was namens PrO betrokken bij de vorming van nieuwe coalitie loze regering. Vervolgens werd hij tot een van de drie nieuwe wethouders verkozen. Die functie heeft De Laat na twee maanden opgegeven. Hij verklaarde destijds te weinig steun te ervaren vanuit zijn eigen achterban, en nam meteen ook afscheid van zijn partij. Een partij waar het na de verkiezingen duidelijk rommelde; meerdere en ook prominente partijleden zijn uit onvrede over het raadsakkoord opgestapt.

Solo

Jan de Laat nam maandag 11 september afscheid van zijn wethoudersfunctie (Foto: Joris van der Pijll)

Nu er een plek beschikbaar komt, heeft De Laat besloten als eenmansfractie terug te komen in de raad. ‘In 2018 ben ik de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan om een bijdrage te leveren aan de Oisterwijkse samenleving. Mijn besluit om mijn functie als wethouder neer te leggen heeft de ambitie om een bijdrage te willen leveren niet veranderd,’ aldus De Laat in zijn open brief aan de raad en het college. ‘De afgelopen periode heb ik veel mensen gesproken en goed nagedacht over wat ik voor de Oisterwijkse gemeenschap zou kunnen betekenen en in welke rol. Ook heb ik daarbij nagedacht over een eventuele terugkeer in de Oisterwijkse politiek. Dat de gelegenheid zich zo snel zou voordoen was voor mij een verrassing.’

Formeel

Net als het CDA een aantal jaren terug als partij de twee van haar raadszetels samen met twee van hun raadsleden naar de VVD zag gaan, verliest ook PrO met deze keuze van De Laat een zetel in de raad. Een enkeling dacht dat Guy de Kort de eerstvolgende zou zijn; uitgaande dat De Laat niet terug zou komen. Formeel gaat de vrijkomende zetel naar de persoon die tijdens de verkiezingen de meeste stemmen kreeg. Dat deze persoon geen lid meer is van die partij, maakt daarbij formeel niet uit.

PrO verliest zetel

‘Die zetel is van PrO, maar wettelijk kan dit,’ aldus de korte reactie van het vertrekkende raadslid Van der Star: ‘Dit vertelt precies hoe hij echt in elkaar zit. Ga er maar van uit dat hij dat met hulp heeft uitgezocht.’ Van der Star stelt er vraagtekens bij: ‘Hoe integer ben je als je liegt over de reden van opstappen, het niet aan kan, en nu als eenmanspartij terugkomt.’

Patrick Simons, die vanuit zijn voormalige raadsfunctie voor de VVD de Oisterwijkse politiek volgt, merkt op: ‘Jan heb ik altijd als een fijne man om mee samen te werken ervaren. Binnen PrO een van de realisten en altijd inhoudelijk. Maar nu gaat hij in dezelfde periode zijn opvolgster controleren die zijn baan heeft overgenomen, waar hij de komende anderhalf jaar nog wachtgeld voor krijgt.’ Simons vraagt zich vervolgens openbaar af hoe het vertrek van De Laat echt is gegaan, hoe de gestrande selectieprocedure van zijn vervanger is verlopen, hoe het zit met de nog openstaande beschuldiging aan het adres van de burgemeester, en waarom Van der Star weg ging. Tot nu toe onbeantwoorde vragen.

Ad van den Oord, alias De Rooie Roeptoeter, mede oprichter van PrO en een van de leden die vorig jaar uit de partij is gestapt, geeft er een carnavalesk tintje aan:  ‘Jan de Laat terug in de raad als eenpitter. Dè mènde nie. Gemeenteraad Oisterwijk wordt een Prinsenbal. Wie neemt zo de lokale politiek nog serieus?’

Jean Coumans reageert namens partij PrO desgevraagd: ´Zoals ik het kan beoordelen klopt het volgens het kiesrecht. Ik begrijp dat de Griffie dat ook zo heeft gevonden nadat ze het hebben uitgezocht. Dat is erg spijtig voor ons, want we gaan terug van 5 naar 4 zetels. Maar we kunnen er verder weinig aan doen. PrO gaat gewoon door, we zetten in op onze speerpunten.´

Jos Creusen:  ‘Ik stemde in Oisterwijk op PrO, uit gewoonte op de lijsttrekker, niet op Jan de Laat!’

Welkom terug

De Laat vraagt in zijn brief aan de raad om instemming met zijn raadslidmaatschap. Naast die van PrO, is van de overige zittende raadscollega’s  nog geen reactie ontvangen. Wel verschenen er op social media direct ook enkele welkome berichten van inwoners: ‘Welkom terug Jan!’