ondernemers

Overwegtunnel, rotonde en fietssnelweg voor Oisterwijks verkeer


Volgens een in oktober door Studio Bereikbaar aan de Gemeente Oisterwijk gepresenteerd verkeersplan, moeten een tunnel onder het spoor, een nieuwe rotonde bij de molen en een fietssnelweg naar Tilburg ons Oisterwijk beter bereikbaar maken. Ook staat de nieuwe weg bij KVL naar het centrum op hun kaart, en zijn er diverse wegen die volgens deze onderzoekers juist beperkt mogen worden in verkeersbewegingen. Aanleiding is de groei van Oisterwijk en toename van spoorgebruik.

Fietsen

Een tunnel is geen overbodige luxe (Foto: Toby de Kort)

In het onderzoek is gekeken naar hoe inwoners zich verplaatsen richting omliggende dorpen en steden, en ook hoe ons bezoekende personen ons dorp binnen komen rijden. Opvallend hierbij is het aantal verkeersbewegingen richting Tilburg, waarvoor het advies is in te zetten op fietsverkeer. Met het motiveren van fietsen en het beschikbaar stellen van een snelle directe fietssnelweg, zouden forensen tussen Oisterwijk en Tilburg gebaat zijn, en het autoverkeer kunnen afnemen.

Pannenschuurlaan

Over de druktse weg, de Pannenschuurlaan, schrijven de onderzoekers dat een tunnel onder het spoor, vanwege de ruime tijd dat deze gesloten zijn én vanwege de vele stremmingen door incidenten op het spoor, gewenst is. Een tunnel op die locatie zou ook de veiligheid verhogen. De rotonde bij de molen zou ook aangepakt moeten worden, om te zorgen voor een betere doorstroming middels dubbele rijstroken. Veel van het huidige, en met dit voorstel ook het toekomstige verkeer, verloopt aan de westkant via de Pannenschuurlaan/ Moergestelseweg en aan de noordkant via het industrieterrein.

Bijvoorbeeld nieuwe rondwegen zijn door de onderzoekers benoemd, maar niet nader uitgewerkt of aanbevolen. Wat dat betreft, ondanks een flinke opsomming van voorgestelde aanpassingen, geen hele grote verrassingen. Donderdag staat het rapport op de agenda voor de raadscommissie.

Een overzicht van ontsluitingswegen (blauw) en wegen die beperkt mogen worden tot lokaal verkeer (geel)