banner

Oisterwijk stemt in met kippenakker


Gemeente Oisterwijk heeft deze week besloten in te stemmen met een haalbaarheidsproef om kippen in te zetten ter ondersteuning van de boomteeltactiviteiten.

 

Het gaat om een agrarisch perceel, waar de eigenaar 400 kippen wil laten grazen tussen laanbomen. Zo zorgen de kippen voor het maaien van het gras en het bestrijden van onkruid. Ook zorgt deze opzet voor voedselproductie, in de maanden dat de boomkwekerij geen productie levert. Het begrazen door de kippen zal plaatsvinden in de periode van maart t/m oktober, wanneer er geen werkzaamheden voor de boomkwekerij plaatsvinden. De kippen verblijven in twee verplaatsbare kippenhokken van 20 m2 per hok.

Met de deze proef ontstaat een duurzame en biologische manier van landbouw, en dat ziet de gemeente als een belangrijk argument. ‘Op dit moment wordt er in de boomteelt veel gebruik gemaakt van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Het laten grazen van kippen zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen onnodig maken en zorgen voor verduurzaming van het perceel en het omliggend gebied.’ De kippen worden tijdens hun verblijf op het land, gehouden in mobiele kippenhokken die eenvoudig te verplaatsen zijn.

Een geïllustreerde wens van Opa Kip (Voormalig burgemeester Yvo Kortmann), in dit geval blijven de kippen in verplaatsbare hokken, dus het zal er anders uit gaan zien.