banner

Lezing Vrijmetselaars in Voorhof Oisterwijk


Woensdag 20 maart om 20:00 uur is er in De Voorhof aan de Kerkstraat 64 in Oisterwijk een gratis toegankelijke lezing,  ter gelegenheid van de 37e verjaardag van de Tilburgse Loge De Drie Verlichte Torens. Het thema luidt: Verdieping van Harmonie, Eenheid en Traditie.

Rechts van de Protestantse kerk, is de ingang van de Voorhof (Bron: Google Maps)

Hierbij zal Abt Denis Hendrickx zijn visie geven vanuit de 900 jaar oude Norbertijner traditie. De Norbertijner orde steunt op drie pijlers, die samenkomen in het begrip ‘gemeenschap’: gemeenschap met God, gerichtheid op de abdij waar de geestelijken deel van uitmaken, en het contact met de samenleving, door wie je je ook iets laat gezeggen. Voor abt Denis is het
duidelijk dat deze wisselwerkingen niet alleen belangrijk zijn, maar dat deze ook ruimte bieden voor een ruimhartige opstelling naar ander.
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.