ondernemers

Grootschalige uitbreiding wonen rondom KVL Oisterwijk


Bedrijven er uit; woningen er in! Plannen voor omvangrijke uitbreiding van de nieuwe wijk KVL.

Op de agenda van de gemeenteraadscommissie van komende donderdag, staat een plan ter bespreking, voor een grootschalige uitbreiding van het KVL woongebied. Volgens een te bespreken initiatiefvoorstel loopt er momenteel een onderzoek tot herontwikkeling van bedrijfslocaties naar woningbouw achter het KVL-terrein. Er zou in de toekomst gekozen kunnen worden om een deel van het bedrijventerrein achter het KVL-terrein te transformeren naar bijvoorbeeld wonen. Het huidige bedrijfsgebied, met de bedrijven die nu rondom het KVL terrein gevestigd zijn, kan in aanmerking komen voor herontwikkelen.  Hiermee zou het bedrijfsmatige uit de omgeving verdwijnen en er meer ruimte komen voor wonen.

Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling, willen de partijen AB en CDA de recent afgewezen bouw van huurdersappartementen alsnog honoreren. Dat gebouw past nu volgens de gemeenteraad niet in de aangrenzende bedrijfsmatige omgeving en werd hierop tegen gehouden. In de toekomstige ontwikkeling zou dit juist wel heel goed passen.

Situatieschets van bedrijven rondom de nieuwe KVL woonwijk (midden), met in rood rondom toekomstige woningbouw op locaties van huidige bedrijven. Links en linksboven de rand van de woonwijk Pannenschuur; rechts het industrieterrein van Oisterwijk; onder-midden de oude gebouwen van de KVL; rechtsonder het spoor.