glasvezel

Collecteren Moergestel straks anders


Een groot deel van de meer dan 150 vrijwilligers aan de Goede Doelen Week Moergestel waren maandag 18 maart in Den Boogaard aanwezig om samen te praten over de doelstellingen van de nieuwe stichting. Onder voorzitterschap van Louis Hooghiemstra werden zij ingelicht over de samenstelling van het bestuur, de werkgroepen, de doelstelling, het logo en de uitvoering.

Bestuur
Het bestuur van Goede Doelen Week Moergestel wordt gevormd door; Louis Hooghiemstra (voorzitter), Sandra Hoefnagels (secretaresse), Hans Willems (penningmeester), Dinette Kerkhof en Francis Mariën (leden). Het bestuur heeft als doelstelling de collectes binnen Moergestel van alle goede doelen te concentreren tot een gezamenlijk inzameling per jaar binnen het tijdsbestek van een week. Extra voordelen zijn; de inwoners krijgen minder bezoeken aan huis. De inzameling zal plaatsvinden in de 3de week van juni.

Herkenbaarheid

Uw collecte helpt!

Monique van den Bijgaart heeft een logo ontworpen, dat zorgt voor een uniforme herkenbaarheid van alle openbare uitingen en activiteiten van Goede Doelen Week Moergestel. Het logo in de kleuren van Moergestel (rood, groen en geel) bestaat uit een hart, dat gevormd wordt door 14 steentjes met daarnaast de naam van de Stichting. Het logo wil aangeven, dat men vanuit zijn hart een steentje kan bijdragen aan het welzijn van de mensen door de 14 goede doelen financieel te ondersteunen.

De goede doelen
De volgende organisaties hebben zich verenigd binnen de Stichting Goede Doelen Week Moergestel; Alzheimer Nederland, Handicap NL, Hartstichting, Hersenstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds (voorheen astmafonds), Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind NSGK, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reuma Nederland, Stichting Rode Kruis en de Vastenactie

Inwonersinformatie
In de 2de week van juni zullen alle inwoners van Moergestel een schrijven ontvangen, waarin zij worden opgeroepen hun steentje bij te dragen aan het welzijn van de mensen. Zij kunnen via een eenmalige overschrijving aangeven welk bedrag ze willen doneren, maar men kan ook direct in de bijgevoegde enveloppe een bijdrage meegeven aan de collectant. Deze komt in de 3de week van juni de enveloppe met de machtigingskaart of de reeds ingesloten financiële bijdrage ophalen. Via info@goededoelenweekmoergestel.nl kunt u alle gewenste informatie opvragen.

Ook al kost het maar maximaal twee avonden per jaar, toch blijft er een dringende behoefte bestaan aan nieuwe collectanten. Meld je via voormelde email-adres aan. Een website is in ontwikkeling.