banner

Bijna helft inwoners onveilig gevoel door AZC Oisterwijk


Een onderzoek naar de beleving van inwoners over het AZC in Oisterwijk, is afgerond. Uit het onderzoek komen cijfers en reacties vanuit de samenleving over de aanwezigheid van het AZC in Oisterwijk. Een conclusie of besluit is er nog niet genomen; dat volgt later.

Toename van incidenten geven inwoners een onveilig gevoel en verhogen overlast (Foto Toby de Kort)

536 Inwoners hebben hun mening gegeven via het Burgerpanel, wat meer is dan normaal en volgens de onderzoekers voldoende om over dit onderwerp betrouwbare uitspraken te doen. Daarnaast zijn omwonenden bevraagd, zijn er gesprekken geweest met lokale verenigingen en andere organisaties. De vraag die niet gesteld is, blijkt ook in het onderzoek niet naar boven te komen, en gaat over de vraag of het asielzoekerscentrum in Oisterwijk in de toekomst moet blijven.

Opvallend zijn de cijfers over het gevoel van veiligheid. 47% geeft aan in meer of mindere mate door de aanwezigheid van het AZC onveilige gevoelens te hebben en 35% geeft aan in meer of mindere mate overlast te ervaren. Volgens de inwoners die reageerden op dit onderzoek zou dit de laatste jaren zijn toegenomen door met name gedrag van jongeren; iets wat overigens ook in de praktijk blijkt uit mediaberichten over dergelijke gebeurtenissen.

Positief is de open dag, waar inwoners van Oisterwijk kennis maken met bewoners op het AZC… (Foto: Sarmad Omar)

Wat eveneens blijkt uit zowel dit rapport als berichten in de media, is dat er ook inwoners zijn die zich betrokken voelen, graag helpen, meeleven en meedoen met de bewoners van het AZC. In deze evaluatie worden er meerdere voorbeelden van genoemd die de positieve samenwerking en effecten daarvan laten zien.

Communicatie van COA en Gemeente met de inwoners, betrouwbaarheid van de gemeentelijke organisatie in besluitvorming, en het ‘gehoord worden’ zijn veel voorkomende aandachtspunten waar de gemeente volgens de onderzoekers mee aan de slag kan.