banner

40 jaar aardbeien en asperges in Oisterwijk


14 april is er een open dag in “Het lekkerste straatje van Oisterwijk“. Al 40 jaar teelt de familie Scheffers aardbeien en asperge op hun familiebedrijf. Naar aanleiding van dit jubileum én het gereedkomen van de nieuwbouw, nodigen zij iedereen uit om eens te komen kijken.

Aardbeien uit de kas

In 1979 begon Martien Scheffers in een tweedehands houten schuurtje een eigen tuinderij; vanaf 1985 kreeg hij hulp van zijn vrouw Gerrie en runnen zij samen met de kinderen het bedrijf. Vanaf het begin liep de aardbeien- en aspergeteelt als een rode draad door de bedrijfsvoering. In 1997 werd de eerste kas gebouwd en met de laatste nieuwbouw is vanaf 2016 de oppervlakte gegroeid naar 3 hectare.

De huidige kassen zijn volledig computergestuurd op het gebied van energie-, water- en klimaatbeheersing.

De uitbreiding tijdens de bouw

Het huidige familiebedrijf rust op twee pijlers. De eerste pijler is de teelt van aardbeien in de kas en asperge in de volle grond. In de kas wordt met moderne technieken, maar nog steeds op een ambachtelijke manier, maximaal biologisch aardbeien geteeld. Op de open dag is de oogst in volle gang. Als tweede pijler kan daarnaast iedereen in de eigen winkel “Het lekkerste straatje van Oisterwijk” kennismaken met onze heerlijke en eerlijke producten: aardbei en asperge. Zelf geteeld en vers van de pers. De zomerkoning en de koningin van de groenten: een koninklijk paar!

Het lekkerste straatje van Oisterwijk

Groeien en bloeien, bestuiving en biologische bestrijding, oogst en techniek: het is voor jong en oud te bekijken en te beleven in en rondom de nieuwe aardbeienkas! Er is vertier voor iedereen.

Tot ziens in het lekkerste straatje van Oisterwijk! www.hetlekkerstestraatje.com / www.facebook.com/hetlekkerstestraatje

Kom kijken, ruiken, voelen én proeven tijdens onze open dag! Op 14 april 2019 tussen 10.00u en 17.00u bent u van harte welkom op Oliviersweg 9 te Oisterwijk.

Vanwege hygiënevoorschriften zijn huisdieren helaas niet toegestaan.

 

Asperges van de volle grond