banner

Volledig rapport verkeer Moergestel


De conclusie uit een 51 pagina’s tellend onderzoeksrapport, vat samen dat een rondweg of omleidingsroute voor landbouw en vrachtverkeer rondom Moergestel niet nodig is.

Omleiding

Momenteel rijdt er veel verkeer in Moergestel, waarvan 90% bestemmingsverkeer. 10% is verkeer dat eigenlijk over de A58 zou moeten rijden. Het grootste deel daarvan vanuit Tilburg, via de Tilburgseweg-Rootven-Raadhuisstraat-Oirschotseweg richting Oirschot of vice versa. Om dit verkeer te verminderen, en de leefbaarheid en veiligheid te verhogen, heeft de gemeente enkele maatregelen onderzocht. Een omleiding vanaf de A58 rechtsom Moergestel hoort daar niet bij. Het is een kostbare oplossing die maar zeer beperkt bijdraagt aan verbetering. De hoofdreden is een veel grotere verbetering: de aankomende verbreding van de A58.

A58

Voorstel tot aanpassen verkeer in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Duidelijk is dat de gemeente Oisterwijk inzet op de resultaten van die verbreding van de A58. Het aantal incidenten zal afnemen en ook het aantal files door drukte zal sterk terug lopen. Daarmee neemt ook het sluipverkeer en doorgaand verkeer door Moergestel af, zo is de verwachting.

Meer heil ziet de gemeente in een reconstructie van de Rootven en Raadhuisstraat, waarmee de snelheid afneemt, volwaardige oversteekvoorzieningen worden gerealiseerd en de fietser een meer verkeersveilige positie krijgt. Ook wil de gemeente een fietspad aanleggen op de Oirschotseweg en een verbod aanbrengen op de Schoolstraat voor vrachtwagens. Deze vroegere doorgaande weg moet meer de inrichting krijgen van een woonstraat.

Ook wil de gemeente het verkeer rondom de school aan de Kloosterlaan aanpakken, met handhaving en communicatie, en het creëren van een veilige looproute door het instellen van een parkeerverbod of de aanleg van een trottoir.

Alles samen moet er voor zorgen dat het dorpse karakter van Moergestel in het verkeer weer terug komt. Voor de inwoners goed toegankelijk;  doorgaand- en sluipverkeer tot nagenoeg nihil teruggebracht.

Binnenkort komt dit onderwerp terug in de gemeenteraad.