koopzondag

Van CDA Oisterwijk mag raadsafspraak naar oud papier!


‘Oisterwijkse Raad zet eigen bewoners uit,’ aldus het CDA, en volgens hen zetten de collega’s het raadsprogramma bij het oud papier! Een bericht van het CDA:

De wijk KVL groeit, en dat is vanuit de lucht goed te zien.

Verbazingwekkend was het raadsdebat KVL-West van 7 februari 2019, in welke soap PGB en AB de hoofdrol speelden. In het Raadsprogramma van 2018, ondertekend door alle partijen, staat duidelijk dat woningbouw hoge prioriteit heeft. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat sociale koop- en huurwoningbouw voor de lagere inkomensgroepen samen met duurzaamheid zelfs op plaats één. Dat was reden van de raad om het college de opdracht te geven om zelfs al voor de zomer 2018 met woningbouwplannen te komen.

Het college, in de persoon van wethouder Peter Smit, komt met het plan om te bouwen in KVL-West. Tijdens de finale raadsvergadering wordt dit plan weggestemd met als belangrijkste argument dat er onvoldoende is gecommuniceerd met omwonenden en eigenaren van aangrenzende bedrijven. Inderdaad een argument, maar nauwelijks een steekhoudend argument om zo’n belangrijk plan af te schieten. Minimaal 28 inwoners en gezinnen moeten mogelijk over de grens op zoek naar een betaalbare woning. Het CDA stelde voor om door te gaan met het project, temeer daar het nog zeker 1,5 jaar duurt eer de eerste bewoners de woningen zullen betrekken. In die periode was het mogelijk genoemde gesprekken te voeren en problemen met verkeersveiligheid en privacy afdoende op te lossen. Daarnaast stelde het CDA voor een gebiedsvisie te starten voor het aangrenzende bedrijventerrein.

De bizarre uitkomst van het debat is mede te wijten aan onvoldoende communicatie tussen de fractieleiders Van Esch (PGB) en Jonkers (AB) met hun wethouders Dankers (PGB) en Smit (AB) over het KVL plan. Genoemden waren ook aanwezig bij het opstellen van het Raadsprogramma, waarin gewoon staat dat woningbouw prioriteit geniet. Gebrek aan communicatie wordt als breekpunt aangevoerd, maar het is de vraag of dat het echte breekpunt is. Eerder moet geconstateerd worden dat er een gebrek is aan onderlinge afstemming binnen PGB en AB. Immers ook in een duaal systeem is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. In de ogen van het CDA had het niet mis mogen gaan, maar desalniettemin valt AB haar eigen wethouder af, en laat PGB het college helemaal in de steek. AB heeft voorgestemd, maar wel met tegenzin, waardoor hun wethouder Smit opnieuw een zeperd haalt. PGB stemde tegen, waarmee ze hun eigen wethouder Dankers, die zich als 2e portefeuillehouder sterk heeft ingezet voor het plan, als een baksteen hebben laten vallen.

Het CDA ziet dit alles met lede ogen aan, want naar nu blijkt is een handtekening van PGB, nota bene de trekker van het programma, en AB onder het Raadsprogramma net zo lang wat waard als de inkt nog nat is. Het CDA staat nog steeds achter het Raadsprogramma, want wat daarin staat is van belang voor onze inwoners. Het CDA is van mening dat ieders handtekening een teken van vertrouwen is en dat het geen pas geeft als partijen aan ‘cherry picking’ doen als hun dat zo uitkomt. Uit de huidige gang van zaken, zoals gebrek aan onderlinge afstemming, geharrewar over- en geruzie met- wethouders, blijkt het Raadsprogramma een ‘wassen neus’ te zijn, goed om bij oud papier te zetten, als het zo uitkomt.

Guus Mulders
CDA Oisterwijk