banner

Oisterwijkse school staakt na 6 zieken


Maandag waren er zes afwezigen, dinsdag vier; vele schooltaken werden niet uitgevoerd of uitgesteld; invalkrachten waren niet beschikbaar.

‘Dit is op alle scholen in Nederland dagelijkse realiteit. U zult begrijpen dat op een bepaald moment de rek er uit is. Het is in Oisterwijk/Moergestel al voorgekomen dat klassen naar huis zijn gestuurd. Op de Tovervogel hebben we dit nog niet hoeven doen, maar het is niet ondenkbaar dat ook wij een keer moeten overgaan op deze maatregel,’ aldus Sjannie Spijkers, directeur van BS de Tovervogel in Oisterwijk.

School sluit!
In het onderwijs zal worden gestaakt op 15 maart, omdat de nood nog steeds hoog is en omdat de laatste staking nog niet het gewenste effect heeft gehad. Er wordt gestaakt voor het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en voor het vinden van oplossingen om het tekort aan leraren en docenten op te lossen. ‘Het aantal leraren op onze school dat op 15 maart zal gaan staken, is dermate groot dat we hebben besloten dat de school die dag gesloten blijft.’

Deze school gaat 15 maart dicht. Of andere scholen ook dicht gaan, of andere maatregelen nemen, is per school verschillend. Vraag er naar bij de school van uw kinderen, zodat u tijdig op de hoogte bent.