ondernemers

Oisterwijkse BOA gaat boeven vangen


Winkelpersoneel voelt zich niet meer veilig in Oisterwijk; de problemen gaan verder dan alleen de diefstal. Een van de Oisterwijkse winkeliers heeft aan de bel getrokken. ‘Zondag werd er een AZC’er betrapt, maandag een Tilburger, dinsdag een dakloze Pool…, maar zet mijn naam liever niet in de krant, want dan kunnen we helemaal niet meer aan personeel komen!’

Een recente aanhouding in het centrum van Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

Enkele weken geleden werd door een horeca ondernemer een verdacht persoon herkenbaar op Facebook geplaatst, ook daarbij werden opmerkingen gemaakt over winkeliers die overlast ervaren van verwarde personen en winkeldieven. ‘Ouders van jonge werknemers laten hun jeugd hier niet meer werken,’ aldus de centrumondernemer. De druppel was het incident vorige week, waarbij een beveiliger met een schroevendraaier in zijn nek werd gestoken. Alleen al het feit dat er extra beveiliging nodig is, baart zorgen. ‘Dergelijke negatieve gebeurtenissen zorgen dat winkelmedewerkers zich niet meer veilig voelen, en ik kan daardoor niet meer aan personeel komen.’

Aanpak
Niet alleen de uitstraling van het recreatieve Oisterwijkse centrum, maar ook de veiligheid en het werkplezier van zowel de ondernemers als hun personeel staan op het spel.
Jean Coumans, fractievoorzitter van partij PrO: ‘Dit zijn inderdaad zorgelijke voorvallen met grote persoonlijke implicaties voor de betrokkenen. Natuurlijk zijn we ons daarvan bewust. Handhaving en openbare orde valt onder de portefeuille van de burgemeester. Ik ga er vanuit dat dit ook zijn volledige aandacht heeft.’ Een mailtje hiervan ging ‘voor de zekerheid’ meteen ook naar de burgemeester.
Ook Jan Jonkers van Algemeen Belang reageert op dit gebeuren: ‘Wij gaan er van uit dat de burgemeester, als verantwoordelijke voor de openbare orde, hier alert op reageert. In overleg met de gedupeerden komen tot een plan van aanpak is minimaal vereist om dit structureel op te lossen. Veiligheid staat bij ons voorop en heeft in de commissie Algemene Zaken de voortdurend de aandacht.’
‘De problematiek van en rondom de stijging van het aantal winkeldiefstallen is bij ons bekend,’ aldus een woordvoerder namens de gemeente. ‘Verschillende maatregelen zijn reeds ingezet om dit probleem aan te pakken.’

Maatregelen
Tot nu toe heeft de gemeente recent cameratoezicht ingesteld, om te helpen bij het opsporen en aanhouden van verdachten. Alle winkeliers hebben een rechtstreeks nummer gekregen waardoor camera-observanten direct live mee kunnen kijken. Dit heeft al geresulteerd in de aanhouding van verschillende personen. Ook worden Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) ingezet. Niet alleen op bekeuring uit te delen, maar ook om op te treden tegen criminaliteit. Eind januari werd door hen een bewoner van het AZC aangehouden met gestolen goederen. Ook worden er gebiedsverboden afgegeven. ‘Indien er sprake is geweest van herhaald strafbaar gedrag op het gebied van winkeldiefstal of andere overlast in het centrum is onze burgemeester overgegaan tot het uitreiken van gebiedsverboden, waardoor de toegang tot het gehele centrum werd ontzegd.’ Om handhaving mogelijk te maken heeft de gemeente namen en foto’s verstrekt van de personen waar een gebiedsverbod aan uitgereikt is aan politie, BOA’s en camera-observanten.

Bedreigd
Al deze maatregelen zijn nog niet voldoende afschrikwekkend gebleken voor alle overtreders. Er zijn het afgelopen jaar diverse voorbeelden geweest van veelplegers, die na hun aanhouding opnieuw in het centrum werden betrapt. En sommige van hen trekken zich niks aan van een winkelverbod, zo blijkt uit het verhaal van bovenstaande winkelier: ‘Hij kwam verhaal halen en bedreigde het winkelpersoneel omdat we hem kort daarvoor hadden aangehouden.’

Wat de gemeente nog meer kan doen aan deze situatie is nog niet bekend.