koopzondag

Kanniewaarzijn welkom in Oisterwijk !


De programmamakers van Kanniewaarzijn zouden misschien eens naar Oisterwijk moeten komen.

De wijk KVL groeit, en dat is vanuit de lucht goed te zien.

Het kan bijna niet waar zijn, dat in de huidige regering, bestaande uit partijen die heel duidelijk zijn geweest over beter betrekken van inwoners bij besluitvorming, de raad nu een uitgebreid voorbereid besluit moet tegen houden vanwege juist dat gebrek aan overleg en gebrek aan luisteren naar direct omwonenden.  27 goedkope-huurappartementen op het KVL-terrein zijn afgeblazen, in afwachting van beter inzicht en informatie over onder andere de privacy van omwonenden.

Geweigerd

Het plan werd door de gemeente gemaakt, er werden afspraken gemaakt met een woningbouwvereniging, de buren werden volgens eigen zeggen niet geïnformeerd, en toen die er achter kwamen en een gesprek vroegen werden ze door de wethouder niet gehoord! Zo was de kort maar krachtige strekking van inspreker Stefan van den Breekel.

Een situatie die vaker is voorgekomen en bij diverse projecten voor de nodige discussie, uitstel en bezwaren heeft gezorgd. Meestal tot gevolg dat er een impasse ontstaat tussen ondernemers en inwoners, die er beiden niets aan kunnen doen, maar er wel samen de nadelen van ondervinden. De gemeente er tussen, met soms eindeloze en voor alle partijen kostbare en frustrerende bezwaarprocedures.

Blok

Verantwoordelijk wethouder Peter Smit (AB) gaf donderdagavond aan de raad aan dat uitstel voor hogere kosten zou zorgen. Enkele raadsleden, waaronder zijn eigen partij, voelden zich hiermee voor het blok gezet.  Het feest ging deze keer dan ook niet door. Waar in het verleden besluiten onder druk van tijd en mogelijk schadeclaims nog wel eens werden doorgezet, werd het plan nu afgeserveerd. De raad nam duidelijk verantwoordelijkheid ter bescherming van de huidige en toekomstige bewoners op KVL.

Een tegenvaller voor verhuurder Leystromen, die met de ontwikkeling van het appartementengebouw belast was. Of en in welke vorm er op deze locatie nog goedkope huurwoningen komen is nu onzeker; mogelijk komt er uit het herziene plan een andere invulling, worden de huizen duurder, of wordt er voor deze doelgroep elders ruimte gezocht.