anytime

Is Burgemeester Oisterwijk schuldig?


In Nederland ben je onschuldig, zo lang als er geen bewijs is. Of het verstandig is om dan maar gewoon niks te zeggen, geen uitleg te geven, niet te reageren, en in zwijgende stilte het over je heen te laten komen? Is het verstandig het als volksvertegenwoordigers toe te laten dat de voorzitter van jouw raad, waar jij je vertrouwen aan hebt gegeven, openbaar wordt beschuldigd zonder bewijs, of zonder gevolgen?

Procedure
Het al of niet integer functioneren van onze burgemeester Hans Janssen hangt nog steeds als een donkere wolk boven de Oisterwijkse raad. Het was een stevige beschuldiging die raadslid Jean Coumans openlijk in de raadsvergadering van 15 november jongstleden heeft geuit: lekken en negatief framen. Het werd gedeeltelijk bewezen; gedeeltelijk blijft het onbeantwoord. De procedures zouden lopen, zo werd in december bekend, maar blijkbaar weet alleen partij PrO daarvan. De overige partijen wachten af, nu drie maanden…

Schade
Burgemeester Hans Janssen heeft volgens partij PrO tijdens de selectieprocedure voor een nieuwe wethouder informatie gelekt richting beide wethouders, en dat ging via hen naar de fractievoorzitters. Uit verklaringen van beide wethouders en fractievoorzitters, blijkt dat dit inderdaad zo is. Burgemeester Hans Janssen heeft hierop desgevraagd geen reactie gegeven.

Ook luidt de beschuldiging van partij PrO, dat de burgemeester zich negatief heeft geuit over de wethouderskandidaat, ofwel zoals ze dat noemen, mee heeft gedaan aan het negatief framen van deze persoon. Hiervan is door PrO tot op de dag van vandaag geen bewijs gegeven, maar ook tot op heden geen enkele ontkenning van de burgemeester gekomen.

Als de burgemeester inderdaad verkeerd heeft gehandeld, kan dat gevolgen hebben voor zijn functie. Als er door een raadslid onterecht beschuldigingen zijn geuit, kan dat het vertrouwen in zijn persoon en zijn partij schaden. Het door de raadcollega’s toelaten van dit ongewis kan het vertrouwen in de gehele raad schaden.

Protocol

De raad van Oisterwijk (Foto: Masja Vlaminckx).

Als het gaat om de integriteit van een burgemeester (evenals bij raadsleden en wethouders), is het hoe dan ook nadelig voor het vertrouwen dat zo’n stevige beschuldiging onbeantwoord blijft. Niet alleen de betrokkenen, maar ook de inwoners hebben recht op de waarheid. Het is niet voor niets dat in het gemeentelijk protocol voor integriteitskwesties, ook aandacht is voor het informeren van de samenleving. Dat ontbreekt op dit moment volledig.

Reacties
Uiteraard hebben we de betrokkenen om een reactie gevraagd:

Een woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders): ‘Deze kwestie is aan het presidium (de gezamenlijke fractievoorzitters – Red.). Een reactie is dus niet aan ons.’

Guus Mulders, fractievoorzitter van partij CDA: ‘Het is wel erg stil geworden rondom deze kwestie, na alle ophef… …Er is overigens geen bewijs voor negatief framen, voor zover mij bekend.’

Jan Jonkers, fractievoorzitter van partij AB: ‘Mijn laatste informatie is van enige tijd geleden, die inhield dat PRO het zelf intern ging bespreken… …ik heb hier de laatste maanden niets meer van vernomen.’

Carlo van Esch, fractievoorzitter van partij PGB: ‘We hebben het alleen een keer informeel besproken als fractievoorzitters… …Ik ga ervan uit dat wij binnenkort hierover terugkoppeling krijgen vanuit PrO.’

Jean Coumans, fractievoorzitter van partij PrO: ‘De gesprekken zijn gaande. Zodra er nieuws is meld ik het.’

Anne Cristien Spekle, fractievoorzitter van partij VVD: ‘……………………………………..’

Burgemeester Hans Janssen: ‘……………………………………..’

Het blijft stil…

…  en we gaan weer over tot de orde van de dag!