banner

Informatie AZC vraagstuk aangevuld met Open of Dicht


De Gemeente Oisterwijk heeft eerder een oproep gedaan aan inwoners, om deel te nemen aan een onderzoek betreffende de toekomst van het AZC Asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Een aantal inwoners hebben via social media aangegeven deel te nemen aan het onderzoek, speciaal voor het geven van hun mening op dit onderwerp. Afgelopen week werd daartoe aan alle aangemelde panelleden een vragenlijst toegezonden om die informatie op te halen.

Geen ja of nee

‘Steek je mening niet onder stoelen of banken’ was de slogan van de gemeente bij de oproep om deel te nemen aan het Burgerpanel. In het onderzoek is gevraagd naar zowel negatieve als positieve ervaringen, (gevoel van) veiligheid en ook over mooie en nuttige toevoegingen aan de Oisterwijkse samenleving. De vraag of de inwoners het AZC in Oisterwijk al of niet willen behouden werd niet gesteld. Hierop is deze vraag door onze redactie op donderdag 31 januari gesteld en de uitslag daarvan hieronder verwoord.

AZC
Vanwege hoofdzakelijk de veroorzaakte overlast door een relatief kleine groep met name jeugdige asielzoekers, met een opvallende toename van crimineel gedrag in de afgelopen jaren, staat de voortzetting van het AZC in Oisterwijk ter discussie. Tegelijk is er vanuit de landelijke overheid behoefte aan opvanglocaties voor in ons land aangekomen vluchtelingen. De gemeente gaat de verlenging van de overeenkomst voor het AZC Asielzoekerscentrum in Oisterwijk binnenkort bespreken met het COA. De uitkomst van het onderzoek wordt in april verwacht, en zal meegenomen worden in de overweging tot al of niet voortzetten van de overeenkomst van gemeente met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een van de raadsleden heeft toegezegd ook onderstaande uitslag mee te nemen in de afwegingen in de gemeenteraad.

Cijfers
Totaal waren er tot aan maandagochtend 4 februari 1163 personen die hun stem hebben uitgebracht, waarvan 207 voor open houden en 956 voor sluiten hebben gestemd. De procentuele verhouding komt hiermee op 18% voor en 82 tegen het voortzetten van het AZC in Oisterwijk.

Mits en tenzij
De stemuitslag is duidelijk, maar zo’n vraag is ook zwart-wit. Uit de reacties op zowel positieve als negatieve berichtgevingen, alsmede reacties en toelichting op deze stemmogelijkheid, komt reeds geruime tijd en ook nu een genuanceerder beeld naar boven. Naast een aantal duidelijke tegenstemmers, en een aantal duidelijke voorstemmers, betreft een groot deel wat aan nadere inhoudelijke reacties wordt gegeven: ‘sluiten tenzij’, ofwel ‘open mits’. Er zijn stemmers die het AZC open willen houden ‘mits’, en er zijn er die het AZC willen sluiten ‘tenzij’ er aan enkele uitgangspunten voldaan kan worden. Daarbij komen uitgangspunten aan bod die zouden moeten zorgen voor het wegnemen van overlast, dat staat bij velen voorop. Inwoners geven aan: Hardere aanpakken, lik-op-stuk beleid, 24/7 bewaking die ook mag en kan ingrijpen, avondklok voor alle AZC bewoners, niet buiten het terrein zonder begeleiding en na heterdaad opgepakt is niet meer los.

Een muzikale traktatie tijdens een open dag op AZC… (Foto: Sarmad Omar)

Bewoners van het AZC doen mooie dingen, ook samen met Oisterwijkers, vrijwilligers zetten zich in! De goed willende vluchtelingen zijn voor een grote groep inwoners van harte welkom. Duidelijk is, zo blijkt uit veel reacties, dat het niet of slechts gedeeltelijk kunnen onderdrukken van overlast gevend en crimineel gedrag, een deel van de samenleving van Oisterwijk overwegend teleurgesteld heeft. Veel wijzen de inwoners daarbij richting de gemeente, die in hun beleving daarvoor de aangewezen organisatie is om in te grijpen. Verder stellen velen: alleen open voor echte vluchtelingen. Dat onderscheid kan pas na uitgebreide processen formeel en per individu worden bepaald; daarvoor zou de beoordeling en juridische afhandeling sneller moeten.