ondernemers

Hoe duurzaam is de gemeente Oisterwijk?


De gemeente Oisterwijk zet zich in om de energietransitie binnen haar gemeente mogelijk te maken. De gemeente wil in de toekomst energieneutraal worden, maar heeft hier geen specifiek jaartal voor ogen. Op dit moment is de gemeente bezig met allerlei projecten om hernieuwbare energie op te wekken, zoals het project ‘Zon op Oisterwijk’. Hierbij kunnen mensen investeren in zonnepanelen op grote gebouwen in de gemeente. Op deze manier kunnen ook mensen die zelf geen mogelijkheid hebben om zonne-energie op te wekken een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Opwekking hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie in de gemeente Oisterwijk bedraagt 4,8. Dit percentage ligt net onder het landelijk gemiddelde in Nederland van 5,8 procent. Wat betreft de opwekking van zonne-energie is de gemeente een inhaalslag aan het maken. Op dit moment heeft de gemeente 9,4 installaties. Dit ligt nog net onder het landelijk gemiddelde van 9,6. Met het project Zon op Oisterwijk wil de gemeente zorgen dat er meer hernieuwbare energie wordt opgewekt binnen haar gemeente en boven het landelijk gemiddelde komen. Het totale vermogen van alle geregistreerde zonne-energie installaties (in kWp per 1000 inwoners) bedraagt al meer dan het landelijke gemiddelde: 43, tegenover 38 kWp gemiddeld in Nederland.

Duurzaamheidsbalans

Door onderzoeksbureau Telos en VNG is een duurzaamheidsbalans opgemaakt voor de gemeenten in Nederland. De gemeente Oisterwijk krijgt een duurzaamheidsscore van 52 (landelijk gemiddelde in Nederland bedraagt 50).

Hoe duurzaam is de gemeente Oisterwijk?

Duurzaamheid bestaat uit drie kapitalen: ecologie, sociaal-cultureel en economisch kapitaal. Aan de hand van deze drie kapitalen is onderzocht hoe duurzaam de gemeente Oisterwijk is ten opzichte van Nederland.

De gemeente Oisterwijk heeft een overall duurzaamheidsscore (tussen 0-100) van 52 en bezet hiermee de 117de positie op de ranglijst van 393 gemeenten. Het ecologisch kapitaal is beoordeeld met een score van 58. Oisterwijk krijgt een goede score voor luchtkwaliteit, er is sprake van weinig hinder en calamiteiten en afval en grondstoffen worden goed beoordeeld. Zwakke punten hierbinnen zijn de componenten energie en water.

Het sociaal-cultureel kapitaal is beoordeeld met een score van 55. Het thema veiligheid scoort erg laag. Daartegenover staat een goede score voor het thema woonomgeving. Tot slot is het economisch kapitaal beoordeeld met een score van 43. Deze lage score is het gevolg van lage beoordelingen op het thema arbeid en het thema infrastructuur en bereikbaarheid.

Elektrisch rijden en energielabels

Het aantal bedrijfs- en personenauto’s dat op aardgas en elektriciteit rijdt per 10.000 inwoners bedraagt in Oisterwijk 82 ten opzichte van 77 gemiddeld in Nederland. Het aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gas per 10.000 inwoners bedraagt in de gemeente Oisterwijk 11, terwijl gemiddeld in Nederland er 20 zijn. De tendens is dat het aantal elektrische auto’s aan het toenemen is. Indien het aantal elektrische auto’s toeneemt, zullen er ook meer laadpunten moeten komen.

Het aantal woningen met een A label bedraagt 10 procent (11% in Nederland). Dit geldt ook voor het percentage woningen met een G label (landelijk gemiddelde 12%). Het gemiddelde standaard gasverbruik per woning (in m3 per jaar) bedraagt in Oisterwijk in 1671. Dit is hoger dan het gemiddelde in Nederland, dit is namelijk 1314 m3. Ook het elektriciteitsverbruik ligt boven het landelijk gemiddelde: 3471 kWh in Oisterwijk (landelijk gemiddelde 2859 kWh). Er zijn veel websites waarop informatie te vinden is over hoe energie bespaard kan worden en die het met een energievergelijker makkelijk maken de goedkoopste energieleverancier te vinden.