banner

Gemeente Oisterwijk organiseert bijeenkomst over The Inside


Gemeente Oisterwijk organiseert een bijeenkomst voor omwonenden, om te praten over evenementenlocatie The Inside.

‘Overlast van de activiteiten van evenementenlocatie The Inside is een gevoelig thema in uw woonomgeving. We krijgen daar als gemeente diverse signalen over. We vinden het van groot belang dat we overlast – op welk gebied dan ook – kunnen voorkomen, beperken en terugdringen,’ aldus de gemeente in haar bericht aan omwonenden. ‘Om een beter en completer beeld van de overlast te krijgen willen we u de mogelijkheid bieden om tijdens een bijeenkomst uw concrete ergernissen en opmerkingen kenbaar te maken.’

De bijeenkomst staat gepland voor 22 februari in het Raadhuis op De Lind 56 van 17.00 tot 18.00 uur. Voor vragen of meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het team veiligheid van de gemeente Oisterwijk via 013 529 13 11.