banner

Gemeente mist de boot bij sociale verdieping Tiliander


VVD Oisterwijk had beter even zelf met Leystromen kunnen bellen, dan hadden ze hun antwoord al gehad!

Gemeente Oisterwijk wil in Tiliander een verdieping realiseren met sociaal-maatschappelijke organisaties. Denk aan Contour de Twern, Seniorenverenging, hulp aan minima, mensen die zorg vragen en ook mantelzorgers, en ook huurders zouden op de nog te verbouwen verdieping een plek kunnen krijgen. Daarmee zouden alle inwoners met sociaal-maatschappelijke vraagstukken op één plek terecht kunnen.

Kink

Het ontwerp voor de verbouwing van de verdieping van Tiliander tot sociale afdeling.

Woningbouwvereniging Leystromen, reeds met een spreekuur aanwezig in Tiliander, heeft afgelopen week laten weten te verhuizen naar KVL. Bianca Taapken, raadslid van VVD Oisterwijk zag dat als belemmering, en heeft er namens haar partij vragen over gesteld aan de gemeente. De VVD’er was ‘vol verwondering’ en via social media werd verbazing uitgesproken over deze stap. Ook vraagt de partij zich af of er nog meer organisaties zijn die daar passen, maar niet meedoen.

Belletje
Een belletje, of zoals in ons geval een mailtje, maar dan niet aan de gemeente maar aan Leystromen zelf, was eenvoudiger geweest om aan de uitleg te komen, over het waarom: ‘De manier waarop Leystromen gefaciliteerd werd bij de Tiliander, paste niet bij onze wensen. Er was bijvoorbeeld geen goede plek voor onze spreekuren en te weinig privacy voor vertrouwelijke gesprekken,’ aldus de woordvoerder van Leystromen. Niet zo vreemd dat een organisatie die met inwoners over persoonlijke situaties en bijvoorbeeld inkomen praat, hier zo naar kijkt.

Toekomst
Zou Leystromen dan in de toekomst na de verbouwing alsnog naar Tiliander gaan? ‘De verbouwing van de Tiliander is een aantal keren uitgesteld. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een goede locatie. Dat heeft erin geresulteerd dat wij vanaf 1 februari onze spreekuren bij de KVL Leerfabriek doen. Wij zijn pas net gestart op deze nieuwe plek en wij vinden het van belang om de tijd te nemen om te ontdekken of deze locatie in de praktijk wel aan onze wensen voldoet. Vooralsnog hebben wij dus geen plannen om terug te keren naar de Tiliander.’

Huurdersvereniging
Ook de toekomstige huisvesting voor de huurdersvereniging op de gezamenlijke verdieping, de vertegenwoordigers van de huurders in Oisterwijk, is nog niet zeker. Eerder werden ook zij in de plannen genoemd. ‘Als Huurdersvereniging Oisterwijk zouden wij het toejuichen als Leystromen deel uitmaakt van een groter maatschappelijk geheel. Of wij naar de bovenverdieping van Tiliander gaan is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de kosten en de faciliteiten die Tiliander biedt. Nog veel te vroeg om daar al een statement over te maken. We moeten nog met Tiliander in gesprek,’ zo laat de huurdersvereniging weten.

Het mooie plan laat zo blijkt voor een aantal organisaties (te) lang op zich wachten. Deelname van voor raadsleden logische partners, is nog niet zeker.