banner

Bewonersavond Postelstraat Moergestel druk bezocht


“De oude pastorie is de mooiste plek om te wonen in Moergestel”, vertelt een buurtbewoner tijdens de bewonersavond met een volle theaterzaal in Den Boogaard. Initiatiefnemer en vastgoedontwikkelaar Zuydervest Capital Group organiseerde deze avond voor alle inwoners en omwonenden om hen te informeren over de plannen om appartementen op deze plek te creëren. De opkomst en betrokkenheid was hoog. Belangstellenden deelden hun vragen, aandachtspunten en positieve inbreng met de ontwikkelaar, de gemeente en betrokken dorpsgenoten.

Bewonersavond in Den Boogaard voor Postelstraat Moergestel (Foto: Joan vd Hurk)

Vastgoedontwikkelaar Zuydervest Capital Group verwelkomden belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden van de oude pastorie. “Onze ‘goede buren’, aldus directeur Ard de Wit, willen we met deze buurtavond aan de voorkant van het hele herbestemmingsproces betrekken. Het is voor ons belangrijk om met elkaar op een positieve manier in dialoog te gaan met onze buren en de toekomstige bewoners. Omdat we nog in de planvormingsfase zijn met ontwerpen, schetsen en ideeën om appartementen te realiseren op deze beeldbepalende plek, vinden we het belangrijk te weten welke zorgen er leven en waar kansen liggen. Deze met elkaar te inventariseren was het doel van de avond. Ik ben oprecht blij met de hoge opkomst, de open dialogen met onze goede buren en het feit dat de plannen zo positief worden ontvangen.”

Kansen en aandachtspunten
Zorgen zijn er ook. Belangrijke aandachtspunten zitten in de beheersing van de mogelijke overlast tijdens het bouwproces en na de oplevering. Onderwerpen als privacy en rust liggen gevoelig met het aangrenzende kerkhof en parkeeroverlast. De grootste zorg die wordt geuit zit vooral in de plannen voor een hoogbouw waar een andere projectontwikkelaar mee bezig is en direct aan het plan van Zuydervest grenst. De Wit: “Dit plan ligt volledig buiten onze invloedssfeer, omdat het niet de onze is, maar van een andere ontwikkelaar. We begrijpen de zorg die mensen nu uitspreken en wij delen deze zorg. Het is aan de gemeente om hierover te oordelen.”
Duidelijk werd deze avond dat de kansen overheersen. De mensen zijn over het algemeen erg positief over de plannen. Zowel over de restauratie van de monumentale gebouwen als de nieuwbouw.

Positief en tevreden naar huis

De belangstellenden en initiatiefnemers kijken tevreden terug op deze avond. Een positieve eerste stap in het proces. Alle informatie wordt de komende weken gestructureerd. Hiervan komt een samenvatting en mensen worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief. Meer informatie: Zuydervest Capital Group Moergestel – info@zuydervest.nl