ondernemers

Alsnog kansen voor Vitaliteitscentrum in Moergestel


In eerste instantie bleek er vanuit de gemeente geen mogelijkheid om ruimte te bieden aan een vitaliteitscentrum in het voormalige schoolgebouw van Bienekebolders.

 

Het voormalige pand van Bienekebolders staat ter discussie (Bron: Google Maps Streetview)

Ook speelt de voorgenomen sloop van het voormalige jeugdhonk aan de Bosstraat een rol.Nu verkoop van het oude schoolgebouw niet blijkt te lukken, trekt de gemeente dat plan terug, en gaat opnieuw een herbestemming bekijken.

Nieuwe kansen!

Op 21 augustus 2018 heeft het college besloten locatie van de voormalige basisschool Bienekebolders in Moergestelte gaan verkopen. Hierop volgend is een meervoudige onderhandse verkoopprocedure gestart waarbij 5 marktpartijen zijn gevraagd een ontwikkelvoorstel te verzorgen. er werd slechts één plan ingediend, dat niet aan de voorwaarden voldoet. Hierop heeft de gemeente besloten de verkoop procedure  te beëindigen.

Het gebied vanuit de lucht, met links het oude schoolgebouw, midden het scoutinggebouw (Bron: Google Maps)

Er volgt een heroverweging, waarbij ook gekeken gaat worden naar de op handen zijnde gebiedsvisie van het nabijgelegen scouting-/ verenigingsgebouw. De gemeente gaat hierover in gesprek met de vijf voor de verkoopprocedure uitgenodigde partijen, 2 professionele ontwikkelende marktpartijen die zich hebben gemeld toen de verkoopprocedure reeds was gestart, het initiatief Vitaliteitscentrum Moergestel, het initiatief Stichting WieKentKunst en een initiatief voor het vestigen van een school voor particulier onderwijs.

Ook andere partijen mogen zich melden, zo geeft de gemeente aan, en worden meegenomen in de inventarisatie.