koopzondag

Zes procent van de Nederlanders nooit op het internet


In deze moderne tijd waarin alles via internet lijkt te gaan, is het onvoorstelbaar voor velen om altijd offline te zijn. Een gemiddeld persoon kijkt 221 keer per dag op zijn telefoon en gebruikt 3 uur en 21 minuten zijn pc, tablet en/of smartphone. Toch blijkt uit recent onderzoek van het CBS het tegenovergestelde. Zes procent van de Nederlanders leefde in 2018 helemaal zonder internet.

Vooral ouderen?

Zes procent van de Nederlanders komt nooit op het internet

Wie denkt aan mensen die geen online leven leiden, denkt waarschijnlijk al snel aan ouderen. Zij hebben soms moeite om alle ontwikkelingen te volgen en vinden het internet minder van belang. Toch is een procent de groep van 12- tot 25-jarigen; dit zijn 8.860 jongeren. Het aantal jongeren dat geen online leven leidt, is ook gestegen tussen 2012 en 2018. Dit kan een tegenreactie zijn op de moderne media. Van de mensen tussen de 25 en 45 jaar leidt twee procent een offline leven.

Toch is het grootste deel, 32 procent, dat niet online is 75-plussers. Het valt op dat dit percentage gehalveerd is in vier jaar tijd. In 2012 was 66 procent van de 75-plussers nooit online. Er zijn geen redenen bekend voor deze verandering.

Mannen meer online dan vrouwen

Van de 32 procent 75-plussers die geen gebruikmaken van computer, tablet of smartphone is twintig procent man en 41 procent vrouw. Het zijn dus vaker vrouwen die geen internet gebruiken. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn er meer vrouwen offline dan mannen.

Opleidingsniveau

Van de 75-plussers vallen laagopgeleiden (44 procent) vaker in de categorie van niet-internetters dan hoogopgeleiden (11 procent). Ook in de overige leeftijdscategorieën zijn het vooral laagopgeleiden die een offline leven leiden. Het kan zijn dat hoogopgeleiden meer behoefte hebben naar het ontdekken van informatie op het internet.

Redenen

Van alle mensen die geen internet gebruiken, heeft 46 procent thuis ook geen internetverbinding. De andere 54 procent heeft dit wel, maar maakt er geen gebruik van. 64 procent van de mensen heeft geen interesse in het internetleven of vindt het niet zinvol. 35 procent van de mensen heeft een gebrek aan vaardigheden. Vooral voor ouderen is de drempel heel hoog om aan te leren hoe een computer, iPad of smartphone werkt. 15 procent van de mensen is bezorgd om privacyredenen.