glasvezel

Wandel mee rond kasteel Nemerlaer in Haaren


Op zondagochtend 17 februari organiseert IVN Oisterwijk een wandelexcursie met gids door het gebied rondom Kasteel Nemerlaer. Deze wandeling is er één uit een serie van vier. Ieder seizoen zal in dit gebied een excursie met gids georganiseerd worden waarbij het accent zal liggen op de karakteristieke bijzonderheden van het seizoen. Deze keer is het thema: beleef de winter.

Kasteel en landgoed Nemelaer in de sneeuw

Kasteel en landgoed Nemelaer in de sneeuw (Oisterwijk in Beeld)

Het gebied rondom kasteel Nemerlaer is een mooi en zeer gevarieerd natuurgebied. Het dankt zijn naam aan de Nemer, de beek die door het landgoed stroomt. Een laar of laer was een open plek in het bos, vrij vertaald betekent Nemerlaer dus een open plek in het bos aan de Nemer.

Het gebied wordt sinds 1865 in tweeën gedeeld door de spoorlijn Eindhoven-Tilburg. De  rechtgetrokken Essche Stroom, vrijwel parallel aan het spoor, vormt een tweede barrière.

De landerijen aan de noordzijde vormen een bijna parkachtige omgeving met statige lanen en tuinen rond het gelijknamige kasteel. Daarnaast staan er oude bomenrijen, kleine bosjes geriefhout, poelen, akkers en weilanden die door houtwallen omringd worden.

Het gebied aan de zuidzijde van de spoorlijn kent een grote variatie in bodem en begroeiing. Natte en droge heide, graslanden, bospercelen, houtsingels en schraalgraslanden zijn hier allemaal terug te vinden, met hun karakteristieke flora en fauna. Juist nu in de winter ziet u van alles dat anders achter het gebladerte schuil gaat. Misschien zien we een eekhoorn of ander zoogdier maar zeker ook vogels zijn makkelijker te ontdekken nu er geen bladeren aan de bomen zitten. Tegelijkertijd zien en horen we dat het voorjaar in aankomst is.

De gratis excursie start om 10.00 uur bij Pannenkoekenhuis Belveren, Oisterwijksedreef 4 te Haaren.  De duur is ongeveer 2 uur. Aanmelden niet noodzakelijk.

Hieronder een mooie film van Kasteel Nemerlaer, gemaakt door Oisterwijk in Beeld: