glasvezel

Raadsleden Oisterwijk geven geheime stemming bloot


Volgens Ans Vekemans, politiek verslaggever van de Nieuwsklok, was het een VVD’er die niet ‘voor’ wethouder Stefanie Vatta stemde;althans liet deze partij zich in de raad niet lovend uit over de persoon. De overige vier partijen waren onomwonden en uitgebreid positief voorstander. De blanco stem die bij de geheime stemming opdook, moet volgens Vekemans dan ook gezocht worden bij de VVD.

Opmerkelijk is, dat de stemming van een wethouder geheim moet blijven, maar de raadsleden vooraf en ook tijdens de raadsvergadering wel openlijk hun mening mogen geven over de kandidaat. Het geheim stemmen is enerzijds om de persoon te beschermen, om de relatie tussen de raadsleden en de wethouder tegen persoonlijke onmin te beschermen en invloeden van buitenaf bij een dergelijke stemming te voorkomen. Ook opmerkelijk is dat diverse raadsleden in de afgelopen raadsvergadering uitgebreid informatie, meningen en indrukken aanhalen uit gesprekken ten tijde van de procedure. Uitgebreid positief, dat viel op. Maar daar waar iemand minder positief is, blijft dat achterwegen, en valt die ‘stilte’ blijkbaar ook op. Met het geven van de inhoudelijke reacties op de kwaliteiten van de kandidaat, geeft een raadslid of partij ook een signaal af over welke stem is uitgebracht, en legt daarmee een geheime stemming bloot.

De meerderheid stemde voor, wie tegen stemde is formeel geheim (Bron: Gemeente Oisterwijk-Foto Vlaminckx).

Bij de benoeming van burgemeester Hans Janssen werd destijds door een inwoner per mail aan alle raadsleden de ‘waarom’ vraagt gesteld, en kwam daarop van 20 van de 21 raadsleden een reactie. Overigens kwam er ook van de gemeente destijds een reactie, die vliegensvlug een formeel verbod uitriep op het publiceren van die mails, met rechtsgang tot gevolg. Die reacties zijn nooit per individueel raadslid openbaar gemaakt, maar gaven wel een goede indruk van het stemgedrag en de diversiteit aan meningen over zijn benoeming. Dergelijke reacties aan inwoners, waarom een raadslid al of niet ‘staat te juichen’ bij de benoeming van een burgemeester, geven ook een indruk van het stemgedrag; ze werden destijds als strikt geheim bestempeld.

Een vergelijkbare geheimhoudingsplicht hing er rondom de voorgenomen benoeming van de recent afgewezen kandidaat-wethouder. Hiervan is gebleken dat burgemeester Hans Janssen de naam van de kandidaat aan zijn collega wethouders, en deze wethouders dit aan hun partij-fractievoorzitter hebben doorgegeven. Het voorval werd uitgebreid openbaar besproken in de raad en media, en ook daar kwamen diverse meningen over de kandidaat en het te verwachten stemgedrag naar boven. Het negatief framen (het ongunstig stemmen) waarvan Jean Coumans (PrO) de burgemeester openlijk heeft beschuldigd, is door Coumans nog niet bewezen; uitleg is er echter van de burgemeester ook nog niet gekomen. Het wacht op verdere afhandeling.

De grote vraag

Als oplettende journalisten uit reacties van raadsleden hun stemgedrag kunnen aflezen, vallen die reacties dan niet ook onder de geheimhouding?

Is dat geheim stemmen nog wel van deze tijd, als raadsleden vervolgens openbaar hun mening geven over de kandidaat, al of niet positief, aangenomen of afgewezen?