banner

QuiSpel Moergestel start in het voorjaar


Vernieuwend, nieuw, sprankelend, gemoderniseerd, traditioneel, up to date, voor oud en jong, snel, nieuwe mensen, andere tijden… Allerlei superlatieven geven aan dat Quispel 2019 anders, maar toch ook weer hetzelfde is/wordt als haar voorgangers.

Het team

Zoals we al eerder publiceerden is het team behoorlijk gewijzigd; vijf mensen maakten plaatsen voor nieuwe frisse medewerkers. Lindsey Burgers, Carlo van Esch, Jos Denissen, Jack Fonken, Jeffrey van Riel en Bas Smits kregen de hulp van de nieuwkomers Etiënne Kordalski, Wiep Kroot, Mark van Moorsel, Charlot van de Ven en Peter Vrijhoeven. Samen ontwierpen zij de nieuwe plannen voor 2019. 

Het Quispelteam van 2019

De tijd

De tijdsindeling van Quispel 2019 wijkt sterk af van die van de voorgaande jaren. Vond Quispel in het verleden in het najaar plaats, nu is gekozen voor de lente. Op zaterdag 23 maart vindt de 6de editie van Quispel Moergestel plaats onder de noemer LenteQuispel. Het spel begint al om 17.30 uur, zodat de deelnemende teams om 21.30 uur hun oplossingen kunnen inleveren en de organisatie de werkstukken en antwoorden snel kan beoordelen. Rond de klok van 22.30 uur kan dan de prijsuitreiking plaatsvinden. Alles wordt dus in één dag afgewerkt! Ook nieuw dus.

De plaats

De traditie blijft om samen het opdrachtenboek te komen ophalen in gemeenschapshuis ‘Den Boogaard’. Van daaruit gaat iedereen naar de door hen zelf uitgekozen ruimte voor het uitvoeren van de opdrachten. In Partyboerderij ‘’t Draaiboompje’’ worden vanaf 21.00 uur de eerste deelnemers verwacht. Zij kunnen daar dan al vast gezellig hun eerste ervaringen uitwisselen, zodat de spanning lekker wordt opgebouwd tot het moment suprême; de bekendmaking van de winnaars van Quispel 2019! En natuurlijk de uitreiking van de Quispeltrofee! Daarna mogen de deelnemers nog tot in de late uurtjes gezellig nagenieten.

De rubrieken

Er wordt ook in de nieuwe editie vastgehouden aan tien rubrieken en een geheime opdracht. Nieuwe bezems vegen schoon; dus in de keuze van rubrieken is de tijdgeest anders en duidelijker meegenomen. Voor de ouderen: jullie komen echt wel aan je trekken met traditionele vragen en opdrachten!

De uitwerking

In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten nu alle antwoorden per computer worden aangeleverd. Onleesbare teksten behoren hiermede tot het verleden. En of nu een persoon alles in het boek zit te krabbelen of netjes in de PC verwerkt, maakt geen verschil in tijd en verwerking.

Het boek

Nee, het boek verdwijnt echt niet! Vanuit het boek kunnen alle opdrachten en vragen worden verdeeld onder de teamgenoten en kan men desgewenst op de traditionele wijze de antwoorden verzamelen. In het boek staan ook alle foto’s, die bij de opdrachten horen en wordt aangegeven, wanneer er sprake is van een doe-/buitenopdracht.

De teams

Heel Moergestel wordt nog tijdig op de hoogte gesteld van de termijn waarin teams zich kunnen aanmelden. Het is echter wel verstandig nu reeds te beginnen met het formeren van een team. Dit vraagt namelijk ook de nodige voorbereiding; het zoeken van mensen, het bepalen van de accommodatie, het verdelen van de taken, het zorgen voor de juiste hulpmiddelen (Pc’s, aansluitingen). Eenmaal aangemeld wordt de teamleider via hedendaagse communicatiemiddelen regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. En natuurlijk kunt u alle informatie halen van de website www.quispelmoergestel.nl