banner

Open dag op Durendael Oisterwijk


Kom kijken en overtuig jezelf: Durendael, daar wil je leren! Open dag: Zaterdag 2 februari van 11.00 tot 14.00 uur.

Informatierondes

Durendael is een brede school. Tijdens de open dag verzorgt elke afdeling eigen informatierondes. Ook zijn er in de lokalen allerlei presentaties te zien en kun je deelnemen aan miniworkshops. Met behulp van de handige plattegrond die je ontvangt bij binnenkomst, volg je je route door de school.
Er zijn aparte routes voor:
• Vmbo basis/kader (geel)
• Vmbo gemengd/theoretisch (rood)
• Havo + havo-tto (blauw)
• Vwo + vwo-tto (groen)

Onderwijskundige vernieuwingen bij vmbo-basis: de Durendaelaanpak
Om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van vmbo-basisleerlingen, hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. De leerlingen zitten tijdens de theorielessen in een eigen lokaal, waar de benodigde materialen aanwezig zijn en werken volgens een gestructureerde, vaste aanpak. Het planbord is een van de middelen die we gebruiken om het lesprogramma en de gestelde doelen te visualiseren en samenhang tussen vakken te laten zien. Daarnaast werken we aan een positief sociaal-emotioneel klimaat in de groep, onder andere door op een laagdrempelige manier stil te staan bij het welbevinden van elke leerling.

Ontwikkelingen op het DurendaelLyceum

Durendael Oisterwijk, daar wil je leren!

Sinds dit schooljaar vormen de havo- en vwo-afdeling, inclusief het tweetalig onderwijs samen het DurendaelLyceum. Daarbij vinden we het belangrijk zowel de havo- als de vwo-leerling op maat te bedienen. Op de havo ligt de nadruk daarom op een activerende didactiek en het stimuleren van ondernemend gedraq. Voor het vwo focussen we ons vooral op het ontwikkelen van academische vaardigheden en het aannemen van een onderzoekende houding.

Tweetalig onderwijs
Ons tweetalig onderwijs, dat zowel te volgen is op havo- als op vwo-niveau, richt zich op het wereldburgerschap en een excellente beheersing van de Engelse taal. Leerlingen uit klas 1,2, en 3 werken samen aan opdrachten binnen Houses. In het derde leerjaar leggen zij het Anglia-examen af dat gelijkwaardig is aan het Cambridge-examen. In de bovenbouw volgen leerlingen het IB-programma.

Ondernemerschap
Centraal in alle opleidingen op Durendael staat het ondernemend leren. Daarbij verwerven leerlingen vaardigheden die aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Binnen vmbo g/t kunnen leerlingen kiezen voor het vak ondernemerschap. Op de havo is er speciale aandacht voor ondernemende vaardigheden.

Nieuwsgierig?
Neem alvast een kijkje op onze nieuwe website: www.2college.nl/durendael. Hier vind je de belangrijkste informatie over onze school. Tijdens de open dag kun je komen sfeer proeven. Ook is de mogelijkheid om eind januari of begin februari deel te nemen aan de snuffellessen. Je kunt je hiervoor opgeven via de website.
Graag tot ziens op zaterdag 2 februari op 2College Durendael.
Adres: Van Kemenadelaan 5, Oisterwijk.