ondernemers

Oisterwijk trilt straks een beetje minder, Dorst en Rijen ook


Hoewel de actiegroep in Oisterwijk nog steeds om snelheidsmindering vraagt, en onderstaande oplossing nog niet bewezen volledig afdoende is, kan er binnenkort wel vermindering van trillingen verwacht worden.

Bij vijf overwegen op de Brabantroute worden binnenkort zogeheten ShimLifts geïnstalleerd. Dat zijn een soort kunststof wiggen die tussen de dwarsligger en de spoorstaaf worden geschoven en zijn ontwikkeld door aannemer BAM in samenwerking met Movares. Bij een eerste, beperkte proef in Dorst is door toepassing van de ShimLift een duidelijke afname van de trillingen gemeten.

Vanwege de positieve resultaten in Dorst gaat ProRail de pilot met ShimLifts uitbreiden naar nog eens vier overwegen op de Brabantroute. Het betreft naast Dorst locaties in Oisterwijk en Rijen waar omwonenden sinds vorig jaar een sterke toename van trillingen ervaren. De praktijkproef heeft tot doel om te onderzoeken of de toepassing van Shimlifts bij deze overwegen de overlast vanwege trillingen kan verminderen.

Werking ShimLift

De ShimLift is een soort kunststof wig die tussen de dwarsliggers en de spoorstaaf wordt geschoven waardoor het spoor op het juiste niveau komt te liggen, terwijl de dwarsliggers goed ondersteund blijven. Door de ShimLifts vlak voor een overweg te installeren, ontstaat er een betere aansluiting tussen spoor en overweg en veroorzaakt de passage van een trein mogelijk minder trillingen.

Uitbreiding eerste, beperkte proef

Eind vorig jaar hebben aannemer BAM en Movares, ProRail verzocht een eerste proef te mogen doen met de ShimLift. Daarbij is gekozen voor de overweg Spoorstraat / Wethouder van Dijklaan in Dorst waar de ShimLift op één van de vier hoeken van de overweg is toegepast. Metingen lieten een significante reductie zien van de trillingen. Na dit eerste positieve resultaat is besloten de proef bij de overweg in Dorst uit te breiden. Dat betekent dat de ShimLifts straks op vijf locaties worden getest:

-Dorst, Spoorstraat / Wethouder van Dijklaan
-Rijen, overweg bij de Julianastraat / Stationsstraat
-Oisterwijk, overweg Moergestelseweg,
-Oisterwijk, overweg Almystraat,
-Oisterwijk, overweg Heusdensebaan/Joannes Lenartzstraat

Omwonenden betrokken bij proef

De uitbreiding van de praktijkproef met de ShimLifts start in februari en gaat een jaar duren. Om het effect te meten worden er trillingsmetingen verricht aan enkele omliggende woningen voor en na de toepassing van de ShimLifts. Bewoners worden actief betrokken bij de proef en worden gevraagd hun ervaringen met ProRail te delen. Als de praktijkproef voldoende resultaat voor omwonenden oplevert, blijven de ShimLifts zitten.

Trillingsoverlast Brabantroute

In 2017 kwamen er bij ProRail opeens opvallend meer klachten binnen over trillingen uit de omgeving van met name Oisterwijk, Dorst en Rijen. ProRail liet onafhankelijk onderzoek doen en daarbij was de belangrijkste conclusie dat vooral een bepaald type reizigerstrein fors meer trillingen veroorzaakt dan andere reizigerstreinen, en dan vooral bij het passeren van overwegen waar door verschillen in stijfheid in de ondergrond een extra oneffenheid ontstaat.

 

De mening van deze inwoners is duidelijk (Foto: Toby de Kort).