ondernemers

Moergestelse Scouting Soap deel 2


De sloop van het jeugdhonk is aangekondigd, gebaseerd op een gebiedsvisie, waar nog niet met omwonenden en betrokkenen over is gesproken, en die ook nog niet klaar is…

Wethouder Dion Dankers heeft, om de Scouting en andere gebruikers gerust te stellen, beloofd dat er geen gebruikers op straat komen te staan. Waar hebben we dat eerder gehoord? Net als in Oisterwijk, waar ze al 2-3 decennia wachten op een nieuw thuis, lijkt het erop dat ook Scouting Moergestel een soap staat te wachten.

!a en 1b zijn volgens gemeente eenvoudig te scheiden, maar de beantwoording op vragen geeft eerder een indruk van algehele sloop; ook Scouting Moergestel moet op zoek naar andere ruimte.

De gebouwen aan de Bosstraat, om te beginnen met nu nummer 1b, gaan op termijn tegen de grond. Daar ontstond onrust over. Niet zo gek, als je als gemeente (halve) besluiten neemt tot sloop van een gebouw, die besluiten niet goed onderbouwt, en ‘vergeet’ vooraf met de gebruikers om tafel te gaan! Er zijn nu gesprekken over geweest, en de Scouting en anderen mogen het tot sloop veroordeelde gebouw tijdelijk gebruiken, met de afspraak dat ze tussentijds gaan uitkijken naar een andere locatie.

Een en ander aan toelichting kwam er eerder niet. Zijn er plannen voor Bosstraat 1A, zo ja welke? Hoe ziet de gemeente de toekomst van deze locatie met een half gesloopt gebouw? Waarom zijn deze plannen niet benoemd? Op deze toch redelijk eenvoudige vragen, kwam ‘gewoon’ geen antwoord. Niks anders dan de zin: ‘We zijn in gesprek met de scouting’.

Die gesprekken zijn nu gevoerd, en daaruit blijkt dat nummer 1b (voorheen jongerenwerk) begin 2021 gesloopt gaat worden. De Scouting en La Paloma ( Bij gemeente geschreven als La Paloca en moet zijn Lapa loca) mogen het gebouw tijdelijk gebruiken in de vorm van leegstandsbeheer, maar moeten ondertussen zelf op zoek naar een ander onderkomen. Het is daarmee te verwachten dat ook nummer 1a leeg en weg moet.

Dit alles is gebaseerd op een voorgenomen, nog niet afgerond plan voor het gebied, een zogenaamde gebiedsvisie. De gebiedsvisie is nog niet klaar, en in reactie op vragen vanuit de politiek, laat de gemeente weten dat er ook nog geen gesprekken over zijn geweest met omwonenden en betrokkenen. Later dit jaar volgt hier meer informatie over, zo belooft het college (burgemeester en wethouders). In die zin lijkt het besluit tot slopen voorbarig, en is in ieder geval nog niet bekend hoe de toekomstige invulling van dit gebied, alsmede die van de daar gehuisveste verenigingen er uit gaat zien.

Update (met een knipoog)

In alle overtyp-perikelen werd een spelfout in deze soap, zomaar een leuke woordspeling! De groep die eigenlijk Lapa Loca heet, werd door de gemeente La Paloca genoemd, en door ons als La Paloma geschreven. Una Paloma … juist precies die! Lees, kijk en luister bij onze vrienden van het Brabants Dagblad (klik hier)!