koopzondag

Laat het hart van KVL Oisterwijk groen met een stadspark!


Laat het hart van KVL Oisterwijk groen met een stadspark! Dat was niet alleen het idee in de prijsvraag in 2010, zodat de contouren van de voormalige leerfabriek en het herkenbare hart zou blijven bestaan, maar ook nieuwe buurtbewoners en personeel in mooie vrije ruimte zouden krijgen; het is ook het idee van huidige nieuwe bewoners en ondernemers rondom deze nu nog open plek, die vanwege kostenoverweging eerder door de gemeente is volgepland met appartementen.

Om dit doel alsnog te bereiken, is een burgerinitiatief opgericht en heeft de Gemeenteraad hen uitgenodigd voor een eerste dialoogsessie waar eenieder die interesse heeft welkom is. Dit wordt gehouden, aanstaande donderdag 31 januari om 20:00 uur, in het café-restaurant, links van de hoofdingang van KVL aan de Almystraat.

Glooiend stadsgroen met kunst, zou niet misstaan op KVL (Foto: Joris van der Pijll)

Er zullen diverse vertegenwoordigers van belanghebbende partijen aanwezig en onder leiding van Richard Engelfriet vindt met diverse personen een gesprek plaats over het burgerinitiatiefvoorstel.

Stadspark

Ooit was het idee, midden tussen de oude gebouwen, de ruimte in te richten met een groen stadspark, waar je kan picknicken, met wandel en fietspaden, een terrasje voor het ketelhuis, als oase tussen het historische industriële steen.

In het uiteindelijke Masterplan werd het stuk grond tussen de ”Lakfabriek’ en het ‘U-gebouw’ en ‘Ketelhuis’ ingevuld met nieuwbouw. Er moeten een paar lagen appartementen komen.

Kosten

De projectontwikkelaar die de grond wil gaan bebouwen, heeft hier in het project al rekening mee gehouden. En ook de grondkosten zullen verrekend moeten worden.

Het middengebied dat omwonenden vrij willen houden (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Volgens de gemeente bedragen de kosten van de grond ongeveer 1,4 miljoen, en zou de aannemer een schadeclaim van 1,3 miljoen indienen vanwege contractbreuk. Een flinke kostenpost, die in het project niet is voorzien. Of dezelfde bebouwing eventueel elders gepositioneerd kan worden, waarmee de laatste post weg kan vallen, is niet bekend. Ook is nog niet gezegd dat de raad hiermee akkoord gaat. Vooralsnog blijft het bij een initiatief van de nieuwe bewoners, een vraag van hen, om het ‘volbouwen’ van het gebied te voorkomen.

Met de informatie die men donderdag gaat ophalen, kan aan een verdere uitwerking van dit plan worden gewerkt.