ondernemers

AZC vraagstuk mist de hamvraag: Open of dicht?


Gemeente Oisterwijk heeft vandaag aan alle aangemelde panelleden een vragenlijst toegezonden om informatie uit de samenleving op te halen hoe men denkt over het AZC Asielzoekerscentrum.

‘Steek je mening niet onder stoelen of banken’ was de slogan van de gemeente bij de oproep deel te nemen aan het Burgerpanel. Maar de hamvraag ontbreekt, zo blijkt bij het doornemen van de vragen. Volgens de gemeente betreft de vraagstelling de evaluatie van het Asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Inwoners, zo werd afgelopen maanden duidelijk bij diverse helaas vervelende gebeurtenissen, willen vooral de vraag beantwoorden: Open of dicht?

Open of dicht?
In de vraagstelling, die gaat over zowel negatieve als positieve ervaringen, (gevoel van) veiligheid en ook over mooie en / of nuttige toevoegingen aan de Oisterwijkse samenleving, ontbreekt echter de ‘hamvraag’: Open of dicht? Wel is het mogelijk om, aan het einde in een open vraag, die wens zelf uit te spreken, maar de onderzoekers vragen er niet om.

Een eerdere muzikale traktatie tijdens een open dag op AZC… (Foto: Sarmad Omar)

Vanwege herhaalde overlast door een relatief kleine groep met name jeugdige asielzoekers, met een opvallende toename van crimineel gedrag in de afgelopen jaren, staat de voortzetting van het AZC in Oisterwijk ter discussie. Tegelijk is er vanuit de landelijke overheid behoefte aan opvanglocaties voor in ons land aangekomen vluchtelingen.

De gemeente gaat de verlenging van de overeenkomst met het COA, voor het AZC Asielzoekerscentrum in Oisterwijk, binnenkort bespreken. De uitkomst van het onderzoek wordt in april verwacht, en zal meegenomen worden in de overweging tot al of niet voortzetten van de overeenkomst van gemeente met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).