ondernemers

AZC Oisterwijk open of dicht?


Gemeente Oisterwijk heeft de vraag niet gesteld, daarom doen wij het.

Veel inwoners willen hun mening geven en de gemeente stelde vragen over de ervaringen rondom het AZC. De vraag die in de enquĂȘte van de gemeente niet gesteld werd was, of u van mening bent dat het AZC Asielzoekerscentrum in Oisterwijk in de toekomst moet blijven.

Open of dicht?
In de vraagstelling, die gaat over zowel negatieve als positieve ervaringen, (gevoel van) veiligheid en ook over mooie en / of nuttige toevoegingen aan de Oisterwijkse samenleving, ontbreekt de vraag: Open of dicht?

Een muzikale traktatie tijdens een open dag op AZC… (Foto: Sarmad Omar)

Vanwege herhaalde overlast door een relatief kleine groep met name jeugdige asielzoekers, met een opvallende toename van crimineel gedrag in de afgelopen jaren, staat de voortzetting van het AZC in Oisterwijk ter discussie. Tegelijk is er vanuit de landelijke overheid behoefte aan opvanglocaties voor in ons land aangekomen vluchtelingen.

De gemeente gaat de verlenging van de overeenkomst met het COA, voor het AZC Asielzoekerscentrum in Oisterwijk, binnenkort bespreken. De uitkomst van het door hen uitgevoerde onderzoek wordt in april verwacht, en zal meegenomen worden in de overweging tot al of niet voortzetten van de overeenkomst van gemeente met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).