banner

Alsnog sluiting Joanneskerk Oisterwijk?


Een aantal actieve parochianen voelt zich genegeerd door het kerkbestuur. Ondanks de uitspraak vanuit Rome, dat de Joanneskerk in het Oisterwijkse centrum ‘in bedrijf’ moet blijven,  moeten een aantal activiteiten noodgedwongen elders plaats vinden en worden diverse aankondigingen in het kerknieuws geweerd.

Het kerkbestuur stelt: De boodschap uit Rome is enkel dat de kerk open moet blijven. Hoe is aan de pastoor.
De parochianen stellen: Open en in bedrijf zijn is meer, alle activiteiten zoals voorheen horen er nog steeds bij.

Duidelijk is dat deze partijen het besluit uit Rome anders bekijken. De groep parochianen wil de kerk en al haar activiteiten terugbrengen zoals het was voordat het besluit tot sluiting is genomen; dat is wat zij zien en wensen als uitleg voor ‘in bedrijf blijven’. Daartegenover staat een kerkbestuur, dat zo veel als mogelijk alle activiteiten en aandacht geeft aan de Petruskerk; voor hen is ‘in bedrijf blijven’ van de Joanneskerk overduidelijk een ‘moetje’.

Petruskerk

De Joannes-kerkberichten anno 2015

De Petruskerk is wat betreft de historische aard van het gebouw wellicht het meest belangrijke kerkgebouw in Oisterwijk. Als er maar één kerk open mag blijven, is dat vanuit dat oogpunt bezien mogelijk een logische keuze. Wat betreft intensiteit van activiteiten en de kerkbeleving van de parochianen, zou de Joanneskerk echter evengoed een bestaansrecht hebben. En dat is onder andere waar deze parochianen vanuit Rome dan ook hun ‘gelijk’ in hebben gekregen. ‘Maar gelijk hebben en in de praktijk ook krijgen blijken twee verschillende dingen,’ aldus Joke Hoekman, namens de parochiegroep die strijdt voor het levendig houden van de Joannesparochie. Dorris Rijnen stelt namens het kerkbestuur: ‘Rome heeft niet gezegd dat alles moet worden zoals voorheen. De boodschap uit Rome is enkel dat de kerk open moet blijven voor maximaal nog 5 jaar. Hoe de diensten in worden gevuld is de verantwoordelijkheid van de pastoor ter plaatse en van de bisschop. Wat mensen op eigen houtje doen, publiceren we daarom niet.’

Alle activiteiten vanuit het kerkbestuur vinden hoofdzakelijk plaats in de Petruskerk. Alles wat parochianen nog willen organiseren in de Joanneskerk, buiten de ‘verplichte’ diensten, is volgens Joke ofwel door het kerkbestuur verboden, of het wordt in de kerkberichten geweigerd. Joke: ‘Activiteiten zoals bijvoorbeeld de Lourdesgroep, moeten uitwijken naar andere locaties, terwijl die voorheen in de Joanneskerk van harte welkom waren.‘ Ook zouden er volgens Joke parochianen zijn die activiteiten missen, omdat ze er geen weet van hebben. Die bijeenkomsten worden gehouden in de kelder, of de Mariakapel.

In bedrijf blijven
De stukken lezende, blijkt dat de deskundigen in Rome ook een onderscheid maken tussen ‘Open’ en ‘In bedrijf’. Expliciet worden daarover adviezen gegeven en verzoeken gedaan die hierin een duidelijk en benoemd onderscheid maken. In die zin kan men er vanuit gaan dat deze deskundigen in Rome het ‘open houden van de kerk’, gelijk trekken met ‘het voortzetten van de kerkelijke activiteiten’. Ook staat in deze stukken benoemd dat de inzet van deze parochianen gewaardeerd wordt, en ontvangt deze groep motiverende woorden vanuit Rome om hun goede werk, in en voor hun Joanneskerk, voort te zetten. Een boodschap die overduidelijk gericht is op het parochiaal werk in hun eigen Joanneskerk.

De Joannes-kerkberichten anno 2019

Uitsterfconstructie
Samen met het leeghalen van de pastorie en het beperken van de inzet van pastor Ad Kennes, heeft dit alles iets weg van een uitsterfconstructie. De activiteiten in de Joanneskerk tellen niet of nauwelijks mee in het formele parochiaal werk, en het is dan ook goed denkbaar dat het parochiebestuur met de nieuwe cijfers die daar logischerwijs uit voortvloeien alsnog een sluiting van de Joanneskerk gaat onderbouwen. Dat Joke en haar parochiegroep daar andere cijfers tegenover gaat zetten is te verwachten, want ‘wij hebben een lange adem, waarbij we overigens nog steeds hopen dat we hier in overleg samen uit komen.’

De vraag is of die ‘lange adem’ voldoende is om het uiteindelijke sluiten van de Joanneskerk tegen te houden. Marcus- en Levenskerk zijn reeds voorgegaan, en te verwachten is dat ook de Joanneskerk vroeger of later eenzelfde lot wacht. Het geloof nemen ze daarmee bij deze parochianen niet weg, maar de weg naar de Petruskerk plaveien ze er ook niet mee. Waarschijnlijker is dat het aanleiding biedt tot het vormen van een ‘huiskamer-kerk’…

Informatie

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten in de Joanneskerk én de activiteiten van parochianen , voorheen gebroederlijk samen, is nu afhankelijk van twee informatiebronnen:

Voor informatie van het kerkbestuur, kijkt u op www.jozef-parochie.nl of in de Nieuwsklok.

Voor informatie van overige niet vermelde activiteiten van de parochianen, mail naar: parochianenjoanneskerk@gmail.com

Delen: