banner

Vertrouwelijk overleg verplaatsen varkensboer Oisterwijksebaan


De gemeenteraad van Oisterwijk is in vertrouwelijkheid bijeengekomen om te kijken naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de varkensboer aan de Oisterwijksebaan in de wijk Westend / Heukelom.

Een eerder protest tegen groei van deze varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

Voor dit thema is een haalbaarheidsonderzoek gedaan, dat vertrouwelijk is voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft het verplaatsen van een bedrijf in de intensieve veehouderij, met het doel om gezondheid en leefbaarheid te verbeteren.

In dit haalbaarheidsonderzoek is een aantal scenario’s ontwikkeld en is tevens aangegeven dat er beleidsvorming nodig is ten aanzien van de veehouderijen (in de nabijheid van kernen). In februari verwacht de raad hierover te besluiten. De informatie is vooralsnog vertrouwelijk, omdat deze volgens de gemeente strategische en vertrouwelijke financiële informatie bevat.

Afgelopen jaren stond de uitbreiding en handhaving van regelgeving bij deze varkensboer regelmatig ter discussie, omdat wijkbewoners overlast ervaren van stank en fijnstof.