banner

Proces over lekken burgemeester Oisterwijk in vertrouwen verder


Bij de aanstellingsprocedure voor een nieuwe wethouder, die namens partij PrO zitting zou gaan nemen in het college (burgemeester en wethouders) heeft burgemeester Hans Janssen vroegtijdig de naam van de kandidaat bekend gemaakt aan zijn collega’s. Volgens PrO zou daarbij ook sprake zijn van negatieve framing, het meegeven van een waardeoordeel. Feit is dat de andere partijen de kandidaat hebben afgewezen.

Jean Coumans (PrO) heeft deze beschuldiging openbaar geuit in de raadsvergadering van 15 november. Dat de burgemeester de naam heeft genoemd, is bevestigd door de wethouders en fractievoorzitters van de partijen AB en PGB. De  kandidaat heeft bevestigd dat de burgemeester daartoe geen toestemming had. Over de negatieve framing is formeel geen ontkenning, noch een bevestiging, ook geen bewijs geleverd. De vraag of dat waar of onwaar is blijft nog onbeantwoord.

De burgemeester heeft destijds, en ook nu nog niet gereageerd op deze beschuldiging. De woordvoerder van de burgemeester heeft laten weten dat het gebeuren onderwerp van gesprek is in het Presidium, het ongeveer maandelijks te houden overleg van fractievoorzitters en burgemeester, en gaat er derhalve nog niet op in.

Geannuleerd

Opmerkelijk is echter dat de Presidiumvergaderingen van 12 november en 10 december zijn geannuleerd, en de eerstvolgend gepland staat voor 25 februari. Er was en is dus momenteel geen Presidiumoverleg. Coumans laat desgevraagd weten: ‘Voor dit soort onderwerpen kunnen fractievoorzitters ook bij elkaar komen op momenten dat er geen formeel presidium is. We hebben inmiddels een eerste bespreking gehad. Deze was vertrouwelijk, dus over de inhoud daarvan kan ik  geen antwoord geven. Het proces loopt en zodra er wat over te berichten is meld ik me weer.’

De beschuldiging is openbaar geuit, het bewijs ontbreekt voor een deel, er is nog geen uitleg door de burgemeester, maar er is wel een vervolg…

Wellicht ook gevolgen?

Als raadsleden de integriteit van een burgemeester ter discussie stellen, is het in het belang van de samenleving, dat inwoners hier antwoord op te krijgen…

 

 

Delen: