banner

Oisterwijk stopt met VVV en zet in op lokale samenwerking


De gemeente Oisterwijk gaat een vernieuwingsslag maken in de manier waarop zij samen met haar partners de gemeente op de kaart zet en zorgt voor (toeristische) promotie en marketing. De nieuwe aanpak betekent een verschuiving van de inzet van VVV naar een aanpak vanuit lokale kracht, zo geeft zij aan. Goede samenwerking tussen verschillende partners is daarbij een basisvoorwaarde.

Vernieuwingsslag

Eind 2017 opende toenmalig wethouder batenburg de nieuwe inrichting van Tiliander, waarbij ook de VVV betrokken was. Die plek blijft, maar de VVV als organisatie gaat weg. (Foto: Joris van der Pijll).

De afgelopen jaren zijn er al verschillende stappen gezet richting een sterkere promotie en marketing. Zo zijn er steeds meer concrete producten en evenementen die het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen lading geven. De gemeente zet een nieuwe citymarketingorganisatie op en zorgt ervoor dat de verschillende marketingacties met elkaar verbonden worden en samen een groter geheel vormen. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente Oisterwijk een kwartiermaker aangesteld. Zij heeft als taak de belangen en wensen van de diverse spelers in de promotie en marketing van Oisterwijk te verbinden.

VVV stopt
Vanwege de ontwikkeling richting citymarketing, stopt de huidige samenwerking met de VVV per 1 april 2019. Daarvoor in de plaats komt een toeristisch informatiepunt. De Oisterwijkse vrijwilligers van de VVV zijn hier donderdagavond over ingelicht. Burgemeester Hans Janssen benadrukte tijdens deze bijeenkomst zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers in de afgelopen jaren en hoopt dat zij zich ook na 1 april nog willen inzetten als ambassadeurs van onze mooie Parel in ’t Groen.

Update

VVV Oisterwijk is opgeheven, er is nog wel een informatiepunt in Tiliander, en de diverse recreatieve verblijfslocaties en horeca bieden informatie aan.

Digitaal kunt u gebruik maken van de informatie op deze website: