banner

Huurdersvereniging Oisterwijk tekent prestatieafspraken 2019 – 2022


In de prestatieafspraken hebben gemeente Oisterwijk, Huurdersvereniging Oisterwijk en Leystromen hun gezamenlijke doelen voor de jaren 2019 tot en met 2022 vastgelegd. Het gaat om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Voor gemeente Oisterwijk tekende wethouder Peter Smit en voor Huurdersvereniging Oisterwijk tekende voorzitter René Gerritsen.

René Gerritsen, voorzitter van Huurdersvereniging Oisterwijk: “Met deze prestatieafspraken is de huurder aan zet geweest. Doordat Huurdersvereniging Oisterwijk gedurende het jaar via enquêtes de huurder over bepaalde onderwerpen heeft bevraagd, zijn concrete afspraken gemaakt over betaalbaarheid, bereikbaarheid en bijzondere doelgroepen. Gelukkig zien steeds meer huurders het belang van meepraten over hun woon- en leefomgeving en via Huurdersvereniging Oisterwijk wordt hun stem gehoord en telt die ook écht mee! Ook lid zijn van de vereniging loont; daarmee krijgt de vereniging meer slagkracht en worden nóg mooiere resultaten behaald. Duurzaamheid is voor Huurdersvereniging Oisterwijk ook een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst voor alle huurders van Oisterwijk, waarin wordt duidelijk gemaakt wat de huurder te wachten staat op weg naar het jaar 2050, wanneer alle woningen gasloos en duurzaam moeten zijn.”

Wethouder Peter Smit tekent namens Gemeente Oisterwijk

Roland Marx, bestuurder van Leystromen: “We hebben voor de komende jaren op het gebied van duurzaamheid weer heel concrete afspraken gemaakt. Per gemeente is goed te zien waar we staan en waar we graag naartoe willen. Dit keer gaven we zelfs per gemeente de verwachte energieprestatie weer. Daarnaast staan er diverse nieuwbouwprojecten op stapel. Voor die projecten maakten we een gefaseerde planning. Voor alle partners is zo duidelijk wat, wanneer te verwachten. Ook de afspraken voor huisvesting van specifieke doelgroepen zijn verder verfijnd. Natuurlijk blijft betaalbaarheid een uitermate belangrijk thema. Zo belangrijk, dat we hier niet alleen afspraken over maken. Maar met elkaar erkennen dat dit een thema is wat we continue onder de aandacht houden. En tenslotte zijn voor leefbaarheid en participatie duidelijke uitgangspunten, en waar mogelijk zelfs al projecten, benoemd.”

In de prestatieafspraken zijn verschillende pilots benoemd. Deze pilots zijn gericht op het gebruik van alternatieve installaties op het gebied van warmte en/of koude, op het opwekken van groene energie. Een pilot, waarbij nieuwe technologie wordt toegepast voor het CO2 neutraal maken van bestaande woningen, is zelfs al in voorbereiding. “Deze woningen worden voorzien van zonnepanelen op het dak. Met deze opgewekte zonne- energie wordt de woning via infraroodpanelen verwarmd en is er geen gasaansluiting meer nodig”, aldus Marx. “Daarnaast starten we met de bouw van woningen waar we het Nul Op de Meter (NOM) concept toepassen. Dan wordt er net zoveel energie geproduceerd als dat wordt verbruikt voor bijvoorbeeld verwarming, warm tapwater en apparaten. We gebruiken slimme energiebesparende en energieopwekkende oplossingen.”

Op regelmatige basis worden de prestatieafspraken gezamenlijk geëvalueerd. Op die manier is voor alle partners inzichtelijk hoe de voortgang van de afspraken vordert. De prestatieafspraken zijn ook gemaakt met de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, en Hilvarenbeek. En de huurdersverenigingen: Uw Huurdersraad, en Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek.