banner

Glas-in-lood van De Lind naar KVL Oisterwijk


Bas Bastiaans, voorzitter van de Stichting Erven Kees Bastiaans, is er blij mee: het raam dat glaskunstenaar Kees Bastiaans begin jaren 60 in opdracht van schoenfabrikant Berkelmans heeft gemaakt, is vanuit het daar gevestigde voormalige kantoor van die firma, aan De Lind 14, verhuisd naar de KVL.

Het glas-in-loodraam van Kees Bastiaans

Het raam, groot 205 x 181 cm, stelt het bewerken van leer voor, het zogenaamd “vellen bloten”. Het was niet zichtbaar vanaf de weg en de stichting heeft in overleg met de eigenaren van het pand aan De Lind, de heer en mevrouw Van Schijndel, overeen kunnen komen dat deze het raam hebben geschonken. Het raam is inmiddels op kosten van de provincie geplaatst in het trappenhuis van het hoofdgebouw van de KVL. In dit trappenhuis zijn in de buitengevel ook drie mooie ramen van de glazenier Toon Merkelbach te bewonderen.

‘Wij zijn de heer en mevrouw Van Schijndel en de provincie Noord-Brabant zeer erkentelijk voor hun medewerking. Onze inspanningen zijn dubbel en dwars beloond,’ aldus Bas Bastiaans. Tijdens de maandelijkse rondleiding, iedere 1e dinsdag van de maand om 17.00 uur, is het raamwerk te bewonderen.