banner

Gemeente wil rechtszaak tegen ProRail


Volgens Oisterwijk Trilt, de actiegroep die is opgericht vanwege ernstige trillingen aan het spoor, wil de Gemeente Rijen samen met Oosterhout en Oisterwijk een rechtszaak starten tegen ProRail.

De mening van deze inwoners is duidelijk (Foto: Toby de Kort).

‘De wethouder uit Rijen gaf aan te willen gaan procederen met ProRail over schademelding en schadevergoeding, dit namens de drie betrokken wethouders van Oisterwijk, Oosterhout en Gilze- Rijen,’ aldus de actievoerders. Juristen geven de gemeenten niet veel kans,omdat een duidelijke wetgeving omtrent trillingen ontbreekt. De uitkomst van een onderzoek in de gemeente Tricht, waar ook trillingsproblemen bestaan, kan hierbij helpen. In een proefproces, zo is het idee, dat door de wethouders van de drie gemeenten wordt voorbereid,wil men de procedure die er nu ligt bestrijden.

Trillingen die inwoners in Oisterwijk ervaren, zijn afkomstig van Traxx locomotieven bij overwegen en tunnel, die met name bij hoge snelheden trillingen veroorzaken. Ook goederentreinen veroorzaken trillingen.  De eerdere schademeldingen in Oisterwijk zijn allen afgewezen, ondanks dat inwoners er van overtuigd zijn dat deze door het spoor zijn ontstaan. Het mogelijk beperken van de overlast is nog in onderzoek.

Delen: