banner

Geen NYE en klachten over The Inside Oisterwijk (Update)


Het New Years Eve ofwel NYE feest in The Inside mag geen doorgang vinden, zo laat de organisatie aan haar gasten weten:  ‘Door een kleine, onschuldige fout van de gemeente in het vergunningstraject mogen wij deze nacht niet open gaan.’

Het voorval heeft voor de organisatie grote gevolgen, omdat hierdoor het feest niet door kan gaan. De bezoekers krijgen een alternatief aangeboden in De Kerk in Oostelbeers, met de bekende artiesten die ook in The Inside zouden komen.

Gemeente

Aan het Brabants Dagblad laat de organisator weten de schade bij de gemeente neer te leggen. De gemeente zegt geen fout te hebben gemaakt. Het feest staat niet in de lijst met vergunde feesten, zoals die eerder dit jaar is vastgelegd (zie afbeelding). ‘Als gemeente attenderen wij de horecaondernemers op het feit dat ze een ontheffing moeten aanvragen voor een verruiming van openingstijden tijdens de nieuwjaarsnacht. Ook The Inside heeft dit bericht ontvangen. The Inside heeft de gevraagde ontheffing gekregen echter heeft de gemeente The Inside bij het verkrijgen van de ontheffing erop geattendeerd dat de ontheffing in strijd is met de omgevingsvergunning van The Inside,’ aldus de woordvoerder van de gemeente.

Een overzicht van activiteiten zoals die door de evenementenorganisatie zijn opgegeven, en in de vergunning zijn vastgelegd. (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Klachten

De Storm van The Inside gaat liggen in de gemeenteraad van Oisterwijk , zo concludeerde het Brabant Dagblad afgelopen week na een reeks van bezwaren en klachten van overlast. Wat betreft de overlast die de buurtbewoners afgelopen jaar hebben ervaren, heeft Burgemeester Hans Janssen afgelopen raadsvergadering aan de raad laten weten gesprekken te hebben gehad met inwoners en samen met de feestlocatie reeds acties in gang te hebben gezet om de overlast voor omwonenden te beperken. De gemeenteraad heeft daar haar vertrouwen afgelopen week over uitgesproken. De  gesprekken en afspraken moeten voor verbetering zorgen en volgens de burgemeester zijn die al in gang gezet.

Gesprek

Eerder had wethouder Peter Smit een bemiddelend gesprek toegezegd met de inwoners en organisatie, maar deze toezegging werd door de gemeente ingetrokken omdat een bezwaar op de verleende vergunning nog onder de rechter is. Janssen heeft zo nu blijkt wel een gesprek gevoerd met enkele inwoners, naar aanleiding van insprekers in een commissievergadering, om zoals dat in de uitnodiging staat, te komen tot ‘een fijne woon- en leefomgeving’. De vertegenwoordigers van de actiegroep waren bij dit gesprek niet aanwezig en ook andere omwonenden niet. Zij hebben laten weten geen vertrouwen te hebben gehad in dit gesprek, omdat niet alle inwoners hiervoor waren uitgenodigd. Zelf geven ze aan – als groep – wel degelijk een dialoog te wensen. Volgens de actievoerders weigert het college (burgemeester en wethouders) sinds maart 2017 met hen –  als groep – te praten.

In reactie op de raadsvergadering van afgelopen week, heeft de actiegroep onderstaande brief ingezonden.

DE KLEREN VAN DE KEIZER- via de kringloop nu van de BURGEMEESTER

Het was een onthullende en ontluisterende vertoning afgelopen donderdag 20 december, toen de motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’, ingediend door PrO en ondersteund door PGB en AB, werd besproken. In die motie werd voorgesteld om maatregelen ter bestrijding van de overlast die buurtbewoners ervaren van The Inside, vast te leggen in een handhavingsplan. Dit mede aan de hand van hetgeen was besproken in de commissievergadering Algemene Zaken van 29 november.

De maatregelen die zijn getroffen na een gesprek tussen Ambacht B.V., de burgemeester en twee buurtbewoners die op persoonlijke titel en op hun initiatief, dit gesprek waren aangegaan, kregen plotseling een geheel eigen dynamiek. Frappant is dat de bezwaarschriftencommissie in hun advies deze maatregelen al had opgenomen (niet overgenomen door het college) én dat het college vanaf maart 2017 weigert te praten met de vertegenwoordigers van INSAIDNee!

Het gesprek en het resultaat daarvan werd door burgemeester Janssen slinks naar zich toe getrokken. Er was overleg met de buurtbewoners die ‘wel wilden’ en daar waren goede afspraken mee gemaakt. Sterker nog: de motie van PrO, gesteund door PGB en AB, was in feite een motie in uitvoering, zo betoogde onze burgervader, en de maatregelen waren gericht op de lange termijn.

De fracties in de raad, exclusief PrO, slikten dit als zoete koek. De VVD meende bij monde van Con van Beckhoven zelfs te hebben gesignaleerd dat de neuzen steeds meer dezelfde kant op stonden. Het is exemplarisch voor de wijze waarop de VVD volledig is losgezongen van de werkelijkheid.

Het CDA begon bij monde van Guus Mulders met een ‘komische’ opmerking over een pet die ons allemaal past. Een goed ingestudeerde slechte grap, die duidelijk maakte waar het CDA  voor staat. Vóór de verkiezingen maakte Guus Mulders duidelijk dat een bedrijventerrein was bedoeld voor bedrijven en niet voor een discotheek. Nu was hij geïrriteerd dat jongeren wellicht een strobreed in de weg werd gelegd. Zo kennen we het CDA weer: onnavolgbaar en onbetrouwbaar, van oudsher hun kerncompetenties.

AB en PGB, de ondersteuners van de motie, lieten zich ook snel van vakkundig in slaap wiegen door onze burgemeester. Met de mondelinge toelichting van burgermeester Janssen was de motie in feite overbodig, zo werd geconstateerd.

PGB wekt steeds meer de indruk een regentenpartij te zijn geworden en het zou ons niet verbazen als hun fractievoorzitter mikt op een wethouderszetel in de volgende raad. Hij profileert zich in ieder geval ‘ministeriabel’. Waar is het ‘WIJ LUISTEREN NAAR DE BURGER’ gebleven?

Jan Jonkers had namens AB iets te veel vertrouwen, is ons idee. Een goede inborst en daarmee een makkelijk slachtoffer voor burgemeester Janssen.

PrO stelde nog enige terechte, kritische vragen en vroeg om al die maatregelen op papier te zetten als alles zo duidelijk was, een volkomen logische vraag!

Onze burgemeester maakte daar een spelletje van door te suggereren: “Alles is er al en als u dat zo nodig op papier wilt, dan schrijven we het wel onder elkaar op”. Wat in onze optiek betekent: ik beloof het mondeling, maar ik wil niet dat ik daar later aan kan worden gehouden. En daar ging de raad, exclusief PrO, overstag.

Burgemeester Janssen liep voor de raad uit in de spreekwoordelijke ‘kleren van de keizer’. Het door hem gesuggereerde ‘constructieve overleg met buurtbewoners’ bestaat niet. Er is één gesprek geweest met twee buurtbewoners die op persoonlijke titel en op hun initiatief dat gesprek wilden. Zij hebben daarbij duidelijk aangegeven dat zij NIET de buurtbewoners vertegenwoordigen! Zij wilden gewoon als twee jonge vrouwen met gezinnen hun geluid laten horen, zoals zij ook op de inspreekavond deden.

Dus neuzen dezelfde kant op? De toezeggingen van de burgemeester en het ‘feit’ dat de motie al ‘in uitvoering’ is? Na één gesprek en twee afgesproken maatregelen? Is dat voldoende? We hebben het hier wel over een gemeentebestuur en niet over een konijnenfokvereniging, om in het denkkader van de VVD te blijven. Honden- of konijnenhok, wat maakt het uit? Val ze er vooral niet mee lastig. De onwetendheid is stuitend.

Het merendeel van de raad heeft zich in de luren laten leggen door de ‘kleren van keizer Janssen. Of is de rattenvanger van Hamelen een betere vergelijking?

Om onze burgervader gerust te stellen: InsaidNEE! laat zich noch in slaap wiegen noch  in de luren leggen! U bent nog lang niet van ons af. Integendeel: deze schertsvertoning heeft eens temeer aangetoond dat het instituut ‘burgemeester’ als hoeder van de openbare orde een 19de -eeuws fenomeen is, dat nodig aan herijking toe is.

Oisterwijk, 22 december 2018

Han Koopmans

Jan van Doorn

Ivo Maas