banner

De Radiowinkel van Piet en schoenmakerserfgoed uit Moergestel


Aflevering vier, de laatste van dit jaar, van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij opent met aan artikel van Martin van der Waals over de Radiowinkel van Oisterwijker Piet van der Wiel. Van der Wiel (1915-1978) was een rasechte Oisterwijker en in het artikel worden herinneringen opgehaald aan deze markante radio-, elektro en uurwerkwinkelier die zijn winkel aan de Dorpsstraat had. De man die ooit op een bonnetje aan een klant schreef: “aan een wekker geprutst”.

Een asbak, reclame voor de Radiowinkel van Piet van de Wiel.

Van der Waals schrijft ook over de schoenen en schoenmakers in Moergestel en met name over het daaruit voortkomend erfgoed dat in het bijzonder gekoesterd wordt door Ad Wolfs Adr. Zn. Aan de hand van voorwerpen uit diens collectie en bijpassende verhalen passeert de Moergestelse schoenmakershistorie de revue.

In de artikelenreeks Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918 van Anton van Dorp dit keer het laatste artikel met nog enkele fraaie foto’s uit Berkel-Enschot, Oisterwijk, Moergestel en Udenhout. Het slotstuk van een mooie serie.

Verder in dit nummer een artikel van Henk Haen over Udenhouter Jan Lanslots die in 1944 opgepakt werd door inspecteurs van de Inspectie voor de prijsbeheersing en vervolgens werd overgebracht naar het kamp Neuengamme waar hij eind 1944 overleed.

Joost van der Loo vond in een container enkele schriften met boekhouding van de Bossche ijzerhandel Van Mackelenbergh uit 1862 met daarin ook gegevens van klanten uit Udenhout. Hij maakt ons deelgenoot van de aankopen van onder meer smid Kruissen en timmerman Van der Plas.

Hans van der Wiel schrijft in een kort stukje zijn kleuterherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde toen aan de Burg. Canterslaan te Oisterwijk.

Ook in dit nummer weer een aantal Haarense zegswijzen uit de nalatenschap van Cees Verhoeven. De webtip gaat over de site van Erfgoed Tilburg. De boekaankondigingen attenderen op recent verschenen historische boeken over onder andere de genealogie Van Mens(f)voort, de stamboom van Hermus Bertens en Jenneke Roosen, vliegtuigcrashes 1940-1945 in Midden-Brabant en tijdens de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerde Friezen (o.a. in Moergestel).

Het nummer sluit met de jaarinhoud 2018 (artikelen en literatuursignalementen).

Deze aflevering 4 van De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk, bij Novy van Wezel te Moergestel en het Heemcentrum van De Kleine Meijerij aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk.