banner

B-Team Oisterwijk wil af van kunststof bomen en ook weg met het vreugdevuur!


Het Oisterwijkse Biodiversiteitsteam wil af van kunststof kerstbomen, en maakt bezwaar tegen het Vreugdevuur!

Duurzaam
Tijdens de donkere dagen voor Kerstmis valt de keuze op een kunststofboom, die helaas niet biologisch afbreekbaar is en daarom uiteindelijk in de verbrandingsoven terecht moet komen. Een echte kerstboom veroorzaakt bij het proces van kweken en transporteren ongeveer 3 kilo CO2 uitstoot. Bij de productie van een kunststofboom is dat ongeveer 48 kilo. Om qua uitstoot gelijke tred te houden met een echte kerstboom zou een kunststofboom minimaal 16 jaar gebruikt moeten worden. Pas dan is hij duurzaam!

Zuurstof
Vaker valt de keuze op een echte kerstboom. Een perceel waarop kerstbomen worden geteeld levert een goede bijdrage aan het milieu. Bij de teelt ontstaat biomassa die ongewenste CO2 uit het milieu bindt, en daarnaast de voor ons van levensbelang zijnde zuurstof produceert. Bovendien zuivert de biomassa tijdens de groeiperiode ook de lucht, en biedt huisvesting voor vogels en allerlei insecten. O ja, en dan nog even de kerstboomverlichting: ledverlichting vraagt 7x minder energie dan kerstverlichting met gloeilampjes.

Hergebruik

Brandende kerstbomen zorgen voor een vlammenzee (Foto: Joris van der Pijll).

Transport is een grote vervuiler. Het is daarom raadzaam om bij voorkeur voor een kerstboom te kiezen die in de naaste omgeving is gekweekt (kunststofbomen komen vaak uit China!). Bij de aanschaf van een kerstboom met kluit is het van belang dat de kluit ruim van omvang is. Een grote kluit heeft naast houtige wortels ook haarwortels. En die zijn belangrijk voor de wateropname. Een kerstboom met kluit kan, indien mogelijk, weer een plaatje krijgen in de tuin tot de volgende kerst.

Geen vreugdevuur
En als kerstmis weer achter de rug is kunnen in Oisterwijk de kerstbomen bij verschillende inzamelpunten worden ingeleverd. De bomen worden dan versnipperd en gecomposteerd. Dit is het volledig hergebruiken van een natuurproduct, en daarom de beste wijze van afvoer. Plaatsen waar een kerstbomenverbranding in de open lucht wordt georganiseerd zijn verre van milieuvriendelijk bezig. Het levert niet alleen een behoorlijke CO2 uitstoot op, maar er komen ook veel schadelijke verbrandingsgassen vrij.

Aldus de informatie van Wim Schoenmakers, namens het B-team Oisterwijk