banner

Wethouders kandidaat bevestigt lekken burgemeester Oisterwijk (Update)


In de rol als opdrachtgever, voor het standaard integriteitsonderzoek voor beoogd wethouder, had burgemeester Hans Janssen geen toestemming om de naam van de kandidaat door te geven. Dat stelt de kandidaat zelf, die nog niet in wil gaan op welke schade daaruit is ontstaan.

Burgemeester Hans Janssen en ook beide wethouders zouden vroegtijdig informatie hebben doorgegeven, die op verzoek van de kandidaat, zo stelt deze nu ook zelf, pas later bekend gemaakt had mogen worden. Partij Pro beschuldigde de burgemeester in de raadsvergadering afgelopen donderdag openlijk van lekken van informatie en negatief framen van de kandidaat; hij zou dat gedaan hebben richting beide wethouders.

Week te vroeg

‘Ik heb geen toestemming gegeven aan de burgemeester om mijn kandidatuur te delen. Niet met de wethouders en niet met de fractievoorzitters. Aan niemand. Het gesprek met de burgemeester op 30 oktober vond plaats in het kader van het standaard te houden externe integriteitsonderzoek voor kandidaat-wethouders, waarvoor de burgemeester opdrachtgever is,’ aldus de kandidaat.

Er waren al wel data gepland voor kennismakingsgesprekken, ook wel ‘klik-gesprekken’ genoemd, die als doel hebben te kijken of er voldoende ‘klik’ is. Maar de betrokkenen waren bewust nog niet geïnformeerd om welke kandidaat het zou gaan. Deze gesprekken zouden plaats vinden na het integriteitsonderzoek, en dat was op 30 oktober nog niet afgerond, dat was 5 november klaar. Het was daarom volgens de kandidaat en volgens PrO niet gepast, dat de burgemeester hierover met zijn collega’s heeft gesproken.

Wethouder Dion Dankers verklaarde donderdag: ‘Dinsdagochtend 30 oktober heeft burgemeester Hans Janssen een kennismakingsgesprek gehad met de kandidaat. Aansluiten hebben we collegevergadering, in deze vertrouwelijke setting heeft de burgemeester de naam van de kandidaat vertelt, waar wij een week later een gesprek me zouden hebben. Na de college vergadering hebben de twee wethouders hun beider fractievoorzitters geïnformeerd, omdat ook de fractievoorzitters een ‘klik-gesprek’ zouden hebben.’

Cruciaal

Dankers noemt het gesprek van 30 oktober een kennismakingsgesprek; de kandidaat heeft het echter expliciet over een gesprek voor ‘een externe integriteitsonderzoek voor kandidaat-wethouders, waarvoor de burgemeester opdrachtgever is.’ Een cruciaal verschil. Het gaat hier om een duidelijk ander moment in het proces, waarin de burgemeester op dat moment een andere taak en rol heeft en uiterst zorgvuldig moet omgaan met de daar verkregen informatie.

In die zin heeft burgemeester Hans Janssen, zo verklaart de kandidaat en ook partij PrO, de wethouders een week te vroeg geïnformeerd, en is hiermee een ‘lek’ ontstaan, via de burgemeester, naar beide wethouders en vervolgens naar de fractievoorzitters van PGB en AB.

Twee vormen van ‘lekken’

In de raadszaal, en in de media, werd afgelopen dagen duidelijk dat er enige verwarring is over twee vormen van ‘lekken’:

Zowel Carlo van Esch (PGB) als Jan Jonkers (AB) bevestigen dat zij op 30 oktober door respectievelijk wethouder Dion Dankers en wethouder Peter Smit over de kandidaat zijn geïnformeerd. ‘Wij zijn hier vertrouwelijk mee omgegaan.’ Ondanks dat beide fractievoorzitters de informatie via de wethouders, en deze dit van de burgemeester hebben ontvangen, is hiermee in de ogen van deze fractievoorzitters geen ‘lek’ ontstaan, of althans niet naar de buitenwereld. In de visie van PrO is hier duidelijk wel sprake van een lek, doelende op vroegtijdig lekken van informatie naar andere politieke partijen, volgens hen veroorzaakt door de burgemeester.

Het andere lek betrof de bekendmaking van de kandidaat via de lokale media. Dat ontstond een week later, nadat PrO de kandidaat presenteerde in de Algemene Ledenvergadering, waarvan een foto via De Rooie Roeptoeter online kwam. ‘Het moment van de Algemene Leden vergadering van PRO is geen verstandige keuze geweest omdat de andere partijen nog geen groen licht hadden gegeven. Dit hebben we al vooraf al aangegeven,’ aldus Jan Jonkers, en Van Esch beaamt dit.

Anne-Cristien Spekle (VVD) laat weten inhoudelijk geen aanvulling te willen geven; Guus Mulders laat weten vanwege vakantie geen reactie te kunnen geven.

Negatief (Update)

Jean Coumans van partij PrO verklaarde donderdag over de burgemeester: ‘Hij heeft onze kandidaat een negatieve kwalificatie meegegeven, want hij heeft haar controversieel verklaard.’ Volgens beide fractievoorzitters van PGB en AB is daarvan ‘absoluut geen sprake’ en ze besluiten: ‘Het beschuldigen van Burgemeester Janssen aangaande lekken en negatieve framing is dus niet aan de orde. De beschuldigingen van PrO zijn dan ook bezijden de waarheid.’

Coumans bevestigd het verhaal van hun kandidaat, en zegt verder in een toelichting, dat juist de recente geschiedenis van de kandidaat voor burgemeester Hans Janssen reden was om de naam van de kandidaat door te geven aan het college (burgemeester en wethouders).  Hiermee verklaart PrO dat de burgemeester zich negatief heeft uitgelaten over de kandidaat, waarmee volgens hen de negatieve framing is ontstaan. Nadere details wil Coumans nog niet geven: ‘We volgen het advies van de kabinetschef van de Commissaris van de Koning op, om deze zaak eerst te bespreken in het Presidium.’

Samengevat

Samengevat, met de informatie die tot nu toe bekend is:
Het gesprek tussen burgemeester en kandidaat was geen kennismakingsgesprek, maar een onderdeel van het standaard integriteitsonderzoek voor beoogd wethouders;
De burgemeester heeft tegen de wens van de kandidaat en de partij in, haar naam vroegtijdig bekend gemaakt aan zijn collega’s, deze aan de fractievoorzitters;
Volgens partij PrO heeft de burgemeester hun kandidaat controversieel verklaard; van negatieve framing is volgens de overige fractievoorzitters geen sprake.

Van de burgemeester en wethouders is desgevraagd nog geen reactie ontvangen op vragen, anders dan de hierboven vermelde verklaring.