banner

Hoe onverzekerde bestuurders effect hebben op de verzekeringspremie


Wanneer je een auto op naam hebt, wordt dit geregistreerd bij onder andere de Rijksdienst voor Wegverkeer, de RDW. Als eigenaar van een auto heb je enkele verplichtingen, ook wanneer je zelf nooit een meter in de auto hebt gereden of gaat rijden. Allereerst dien je je natuurlijk aan de verkeersregels te houden, maar ook ben je verplicht om wegenbelasting te betalen. Daarnaast heb je de wettelijke verplichting om minstens een WA-verzekering af te sluiten. Een WA-verzekering dekt de schade die je bij een ongeval aan een ander toebrengt. Naast het feit dat onverzekerd rijden strafbaar is, krijg je hier ook nog eens een boete voor van het RDW, iedere drie maanden weer zolang je onverzekerd bent. Dit zijn echter niet de enige gevolgen van onverzekerd rijden, dit heeft namelijk ook een grote invloed op de premies van de mensen die wel een verzekering afsluiten.

Schade rijden en onverzekerd zijn

Een ongeluk zit in een klein hoekje, goede auto verzekering is een must (Foto Rick Denissen)

De boetes van het RDW voor het hebben van een onverzekerde auto op naam zijn wellicht je minste zorg. Heb je geen verzekering afgesloten en maak je schade, dan zal je deze schade uit eigen zak moeten betalen. Betreft het een flinke schade al dan niet met lichamelijk letsel van de tegenpartij, dan kan het zijn dat je dit niet kan betalen. In dergelijke gevallen bestaat de kans dat de tegenpartij de schade uit een waarborgfonds vergoed krijgt. Mensen die zonder autoverzekering schade rijden en dit niet zelf kunnen betalen, zorgen ervoor dat anderen die wel een autoverzekering afsluiten. In feite compenseren verzekerde bestuurders de kosten voor onverzekerde bestuurders ongemerkt via een hogere premie. In een ideale wereld waar iedereen een autoverzekering zou hebben, zou de premie dan ook een stuk lager kunnen zijn. In dit geval lijden de goeden echt onder de kwaden.

Niet rijden, toch verzekeren

Er zijn in Nederland ongeveer 90.000 auto’s onverzekerd en dat is een ernstige zaak. Toch zijn helaas er veel mensen die onbewust de fout in gaan bij het niet verzekeren van een auto. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sloopauto of auto’s die alleen maar op het erf staan en nooit gebruikt worden. Wat veel mensen vergeten, is dat zolang de auto op naam staat, deze ook verzekerd moet worden. Wil je jezelf in dergelijke gevallen van de verzekeringsplicht ontheffen, dan dien je de auto te schorsen. Dit betekent dat de auto zich niet meer op de openbare weg mag bevinden, er mag dus niet meer mee gereden worden. Het is ook belangrijk om te onthouden dat een schorsing na een jaar verloopt. Ieder jaar dient de auto opnieuw geschorst te worden. Doe je dit niet, dan bestaat de verzekeringsplicht weer. Wanneer iedereen zich houdt aan de door de WAM gestelde plicht voor het afsluiten van minimaal een WA-verzekering, zullen verzekeraars en waarborgfondsen met minder kosten te maken krijgen van schade gereden door onverzekerden. Hierdoor zal de verzekeringspremie op een gunstige manier worden bijgesteld.