banner

Gemeente Oisterwijk zoekt nieuwe wethouder


De partijen PGB, PrO, AB en CDA zijn op zoek naar een nieuwe wethouder voor de gemeente Oisterwijk.

Deze is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma dat deze partijen hebben onderschreven. Door het vertrek van Jan de Laat als wethouder net na de zomer is er een vacature ontstaan binnen het college van B&W. De zoektocht van PrO heeft niet geresulteerd in een voor alle partijen benoembare kandidaat. Om die reden hebben de fractievoorzitters van deze partijen afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder. De VVD heeft laten weten hieraan geen bijdrage te willen leveren, zolang het raadsprogramma het uitgangspunt is.

De partijen zoeken naar een sterke bestuurder die met een frisse politieke blik snel tot resultaten kan komen. Daarbij is het raadsprogramma de leidraad. De voorkeur gaat uit naar een persoon die ervaring heeft binnen het politieke domein en dan specifiek in het sociaal domein en bovendien een actieve bijdrage kan leveren aan de bestuurlijke vernieuwing zoals de partijen voor ogen hebben. Daarnaast is het van meerwaarde als de kandidaat lokale kennis heeft van de gemeente Oisterwijk.

 Uw vacature op Oisterwijk Nieuws!!

Plaats uw personeelsadvertentie op deze website, en toon uw sociale betrokkenheid met de lokale samenleving. Gun uw baan aan iemand uit uw eigen woon-/ werkomgeving! Wie gunt u een baan? Voor meer informatie over het verspreiden van uw personeelsadvertentie in Oisterwijk, omliggende dorpen en de regio: Mail@oisterwijknieuws.nl

 

DTZ logo low