banner

Aanmelden Vrijwilligersprijs Oisterwijk


Begin 2019 zal voor de 17de keer de uitreiking van de Oisterwijkse Vrijwilligers Prijs, de Peer Paorel Prijs, plaatsvinden. Deze prijs wordt uitgereikt aan die vrijwilliger of organisatie die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet binnen het Oisterwijkse verenigingsleven op cultureel of maatschappelijk gebied (sport uitgezonderd).

Het beeldje van Peer Paorel

Het doel van deze prijs is om eenmaal per jaar even extra aandacht te vestigen op de waarde van vele enthousiaste vrijwilligers die de Oisterwijkse gemeenschap rijk is. Want wat is onze gemeenschap zonder de inzet van al deze mensen? Het afgelopen jaar is de prijs toegekend aan mevr. van Greunsven vanwege haar inzet bij Het Oisterwijks orkest, Goed wonen, de Mozaik en Wonderland.

Kent u iemand uit uw omgeving waarvan u denkt dat hij of zij het verdiend heeft om een keer in het zonnetje te worden gezet, meld hem of haar dan aan. Ook verenigingen en stichtingen kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Voorwaarde voor de kandidaatstelling is dat het vrijwilligerswerk in Oisterwijk gedaan wordt door inwoners van Oisterwijk. Tot uiterlijk dinsdag 18 december 2018 kunt u uw kandidaat aanmelden om in aanmerking te laten komen voor deze belangrijke onderscheiding. Een vakkundige jury zal de inzendingen beoordelen en hieruit een prijswinnaar kiezen.

De winnaar ontvangt een oorkonde en een beeldje van de Oisterwijkse reus Peer Paorel, Heer van Oisterwijk. Zoals elk jaar zal de Gemeente Oisterwijk een bedrag van € 250,- voor het goede doel beschikbaar stellen. De winnaar mag dit bedrag toekennen aan een vereniging of stichting naar keuze. De uitreiking staat gepland medio januari 2019.

Nogmaals, aanmelden van uw kandidaat kan tot uiterlijk 18 december 2018. Vergeet daarbij niet om een bondige verklaring te geven waarom uw kandidaat volgens u de prijs verdient. Mail uw kandidaatstelling naar peerpaorelprijs@gmail.com