banner

Waarom 013 in Tilburg wel? The Inside in Oisterwijk niet?


Er blijkt nog geen goed gesprek te zijn geweest met gemeente, omwonenden en de evenementenorganisatie. De reden daarvoor is onduidelijk. Dat in het midden latende, laat de woordvoerder weten dat ‘de gemeente Oisterwijk zich inspant voor een duurzame oplossing voor alle betrokkenen.’ Wethouder Peter Smit laat persoonlijk weten met beide partijen om tafel te willen, om te kijken naar een oplossing die voor zowel de omwonenden prettig leefbaar, als voor de evenementenorganisatie werkbaar is.

In het voormalige Insaid gebouw worden naast sociaal-maatschappelijke en andere recreatieve activiteiten, ook regelmatig muziekfeesten georganiseerd; ze worden door een grotere groep inwoners zeer gewaardeerd. Het zijn met name deze feesten die zorgen voor geluidsoverlast en bezoekers op straat, waar omwonenden last van ervaren. Zowel voor als tegenstanders opperen om te zoeken naar een oplossing, waarbij zowel waardering is voor de organisatie van de feesten, alsook respect is voor het leefbaar houden van de woonomgeving van de omwonenden.

Waarom kan het in Tilburg bij 013 wel, en in Oisterwijk bij The Inside niet?

Vorige week vroeg iemand zich hardop af:  ‘Waarom kan het in Tilburg bij 013 wel, en in Oisterwijk bij The Inside niet?’ In Tilburg is een poppodium gevestigd, net buiten een straat met veel horeca, en met aangrenzende bebouwing van onder andere woonflats. Daar worden regelmatig stevige muziekfeesten georganiseerd. Muziekfeesten die de liefhebbers hier in Oisterwijk, zo blijkt uit de vele reacties, ook waarderen van The Inside.

In voorbereiding aan de vergunningaanvraag, werd deze ondanks verzoek van een minderheid van de politieke partijen, destijds niet in een uitgebreid raadsproces opgenomen. Nu de start is gemaakt, er overlast blijft, en tegelijk ook de feesten gewenst blijken, komt het onderwerp bij de ondertussen nieuwe gemeenteraad alsnog ter sprake.

Politiek

Facebookpagina ‘Zeg Ja voor The Inside’ werd recent opgericht voor het behoud van deze locatie.

In basis legt de politiek de verantwoordelijkheid om tot overeenstemming te komen neer bij de evenementenorganisatie. Die geven aan al erg veel gedaan te hebben om de overlast te beperken. Tegelijk zien een groot deel van de politici ook in, dat inwoners overlast ervaren, en met name in de avonduren de rust terug wil die ze gewend waren.
Anne Cristien Spekle van de VVD gaf eerder al aan dat The Inside volgens  hen een eerlijke kans verdient, uiteraard binnen de vastgestelde geluids- en overlastnormen voor omwonenden. De VVD stuurt aan op een oplossing, waarbij de VVD opmerkt dat de gemeente ‘in een dergelijk conflict niet de kool én de geit kan sparen.’
Jan Jonkers van Algemeen Belang, ziet graag eerst de conclusies op de lopende handhaving en verwijst naar de nog lopende rechtszaak. ‘Ondertussen zou het een goed initiatief zijn dat The Inside de dialoog aangaat met zijn omgeving.’
Volgens Jean Coumans van partij PrO is het in beginsel een probleem van The Inside ‘waar zij zelf een oplossing voor moeten zoeken. Kijken bij de buren kan dan enorm inspirerend zijn.’
Carlo van Esch van Partij Gemeente Belangen is primair ook van mening dat de verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt, ‘maar we kunnen uiteraard wel de suggestie doen om naar andere goede voorbeelden te kijken. Als we het bespreken in de raad dan kunnen we deze suggestie doen.’
Het CDA, bij monde van Guus Mulders, kijkt vooral naar de praktijk, en vindt bij de komst van een dergelijke evenementenlocatie op die plek de wettelijke normen minder van belang dan de avondrust die de bewoners aldaar gewend waren. Het CDA ziet een oplossing in de erkenning dat het gelopen proces beter had gekund.

Oplossing?

De ondernemers, de feestgangers, de omwonenden… Het lijkt onmogelijk om al deze betrokkenen tevreden te stellen, en het is bijna zeker dat de rechter daar in het aankomende proces ook niet in slaagt.

Mogelijk dat het antwoord op de vraag ‘Waarom kan het in Tilburg bij 013 wel?’ de betrokkenen meer inzicht geeft in een oplossing, waar de Oisterwijkse samenleving tevreden mee kan zijn.  Wethouder Peter Smit wil in ieder geval gastheer zijn, zo laat hij weten, en energie steken in een constructief gesprek met de buurt en de ondernemers.