banner

Toename criminaliteit door enkele AZC bewoners Oisterwijk


Afgelopen weken is het aantal incidenten met AZC bewoners opnieuw toegenomen; eerder dit jaar werd ook een toename opgemerkt.  Supermarkten in Oisterwijk worden meerdere malen per week met diefstallen of pogingen daartoe geconfronteerd, waarvan de daders voor twee derde afkomstig zijn van het AZC.

Acties

Poging tot diefstal door AZC bewoners (Foto Toby de Kort).

Een relatief kleine groep in Oisterwijk verblijvende asielzoekers, veelal jongeren, zorgen voor overlast. Het zijn vermoedelijk jongeren die geen kans maken op een verblijfsvergunning. Ook bij de gemeente Oisterwijk is deze toename bekend. Dit voorjaar heeft burgemeester Hans Janssen hiertoe maatregelen genomen, waaronder intensiever overleg met politie, winkeliers, COA en Nidos (voogd voor de minderjarige jeugd). Bij constatering van een overtredingen, en het bekend zijn van de persoon, kan de burgemeester een gebiedsverbod opleggen: ‘Dit gebeurt niet alleen in het geval van (winkel)diefstal, maar ook in geval van andere overlast gevende situaties. Een gebiedsverbod leidt ertoe dat de overlast gevende persoon voor een bepaalde periode niet meer in het centrum van Oisterwijk mag komen,’ aldus de woordvoerder van de gemeente. Ook is afgelopen zomer cameratoezicht opgenomen in de maatregelen die de gemeente samen met de politie realiseert. ‘Cameratoezicht blijft, gebiedsverboden lopen op enig moment af, maar worden zo nodig nog steeds opgelegd.’

Compensatie

Compensatie voor verliezen van winkeliers, of extra inzet van beveiligers, is er nog niet.  Bij de gemeente is een dergelijke compensatieregeling niet mogelijk, en ook het COA/ AZC geeft in de landelijke media aan daar niet voor aansprakelijk te zijn. Bij de landelijke overheid is dit onderwerp recent wel op de agenda gekomen, omdat bij de meeste veroorzakers, als ze gepakt worden, niets te halen valt. Als een dader gepakt wordt, er bewijs is, een rechter de deze veroordeelt, en deze ook de schade moet vergoeden… blijkt het vaak lastig dat geld ook werkelijk te krijgen. De daders hebben het niet, of zijn tegen die tijd alweer vertrokken, onvindbaar.

Winkeliers

Het rest de winkelier niks anders, dan zelf extra goed op te letten, wat duidelijk meer inzet vraagt van personeel en kostbare beveiligingsmiddelen. Kosten die, nog los van de gestolen waren en de onrust in de winkel, flink kunnen oplopen. Bij de Lidl aan de Gemullehoekenweg zijn de laatste tijd geen aanhoudingen verricht, maar de winkelketen laat desgevraagd weten dat de klanten aldaar meerdere keren per week melding doen van diefstal of pogingen daartoe. Door alle eerdere ophef, is het publiek extra oplettend. ‘We hebben goed contact met Albert Heijn en Lidl om elkaar te helpen en waarschuwen. Wij willen niet dat het probleem enkel verschuift. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheden van een winkelverbod voor het centrum en ook om gezamenlijk de beveiliging op te pakken,’ aldus Jumbo winkelmanager Roy Verkuijl. Een gezamenlijke beveiliging, eventueel samen met de gemeente, zou een mooie oplossing zijn, ook voor alle andere winkels in het centrum.

Toename

De Jumbo aan het Fabriekspad was afgelopen weken vaker doelwit, waarbij ook personen staande zijn gehouden. ‘Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag waren het bewoners van het asielzoekerscentrum, donderdag denken wij niet, dat was een blanke man…’ zo schets de filiaalmanager zijn week. Afgelopen jaar werden 63 winkelverboden uitgereikt bij winkeldiefstal of pogingen daartoe, waarvan 41 van allochtone afkomst. Hoofdzakelijk AZC bewoners, en soms bijvoorbeeld ook van Poolse afkomst. In de praktijk zijn er meer incidenten dan de geregistreerde 63; regelmatig komt het voor dat er geen winkelverbod afgegeven kan worden: ‘Het is niet altijd mogelijk de identiteit vast te stellen. De dader is gevlucht, of een ID kaart ontbreekt. Het winkelverbod wordt dan toegezegd via een tolk, maar zwart op wit hebben wij dan niets.’ Toename ervaart de Jumbo met name het laatste half jaar. ‘Het zou kunnen komen door de komst van een inburgeringslocatie hier in de buurt. Het is in ieder geval opvallend, dat de incidenten met alleenstaande mannen is toegenomen, die na aanhouding afkomstig blijken te zijn van het AZC.’

Kaf en koren

Of dat discriminatie is? ‘Nee, zeker niet. Wij beseffen juist dat er heel veel goed willende asielzoekers zijn, en deze mensen zijn dan ook van harte welkom, daar staat de koffie en thee voor klaar! We weren geen mensen van het AZC, we helpen hen graag op weg. Bij alle mensen die een diefstal plegen bellen we de politie, en die mogen er bij ons niet meer in.’ Om de goed willende inwoners van het AZC te helpen, staan de winkeliers regelmatig klaar voor sociaal maatschappelijke projecten: ‘We werken nauw samen met de Stichting Oisterwijk Centraal, welke we helpen om een steentje bij te dragen om de mensen die minder te besteden hebben, ook die van het AZC, een extraatje te kunnen geven. We hebben het gehele jaar een emballagebonnen actie en geven regelmatig allerlei artikelen die ze bijvoorbeeld bij een Bingo activiteit kunnen verloten.’

Helaas voor de grote groep goedwillende AZC bewoners, is het ook hier een kleine groep, die het voor de grote groep verpest. Veel inwoners en ondernemers in Oisterwijk zien in, dat deze mensen hulp nodig hebben, zich keurig netjes gedragen en echt welwillend zijn. Er worden voor en met hen activiteiten georganiseerd, ook steeds vaker samen met lokale verenigingen, en dat gaat goed.