banner

Scouting en villabouw met miljoenen van voetbalfusie Oisterwijk


Als alles goed gaat bij de Oisterwijkse voetbalfusie, krijgt Oisterwijk er een paar mooie villa’s bij en krijgt de Scouting na pakweg dertig jaar eindelijk haar ‘nieuwe’ onderkomen. De miljoenen die de gemeenteraad donderdagavond heeft neergeteld voor de fusie van Taxandria, Nevelo en RKSV Oisterwijk geven daar alle gelegenheid toe. De ‘stoelendans’ is begonnen, een analyse:

Miljoenen

Duidelijk is, en mag benadrukt worden, dat een groot deel van de investering door de clubleden zelf betaald wordt. De voetballers betalen huur voor de voetbalvelden die door de gemeente aangelegd worden. Een ander deel betreft garantiestellingen ‘voor als het mis gaat’. Blijft de fusieclub bestaan, en komen er geen noemenswaardige tegenvallers, en kan de club de eigen broek ophouden, dan zijn die gelden niet weg, en hoeft de gemeente niet bij te springen.

Gebouwen

Het geld voor de leegkomende gebouwen is nodig voor de bouw van een nieuw onderkomen.

Dan is er nog een bedrag va 1,8 miljoen, welke de gemeente uitgeeft aan de koop van twee leegkomende clubgebouwen. Dat zijn die gebouwen volgens taxatie waard, echter is nog de vraag wat er et die gebouwen kan. De gemeente koopt ze; de clubs gebruiken dat geld voor hun nieuwe onderkomen; en vervolgens mag men verwachten dat de gemeente die gebouwen nuttig gebruikt.

Scouting

Duidelijk is de wens dat het gebouw van RKSV vrij komt voor de Scouting. Daar zullen de nodige aanpassingen voor gedaan moeten worden, en samen met de aankoop van het pand, gaat dat ver over het budget van de Scouting heen. De gemeenteraad zal hier later alsnog een besluit over moeten nemen, met een extra donatie op eerdere toezeggingen van pakweg een half miljoen, want iedereen snapt dat deze jeugdorganisatie geen ruim miljoen heeft voor hun clubhuis en ook de huur die daar bij zou passen niet kan opbrengen.

Scoutingkinderen gooien in september 2010 verfbommetjes naar het oude gebouw in de Waterhoef, een ludiek afscheid voorafgaande aan hun verhuizing naar de Sportlaan.

Scoutingkinderen gooien in september 2010 verfbommetjes naar het oude gebouw in de Waterhoef, een ludiek afscheid voorafgaande aan hun verhuizing naar de Sportlaan. (foto Joris van der Pijll)

Gezichtsverlies

Een nieuw gebouw neerzetten voor de Scouting, zoals nu gepland naast een leegstaand pand, zou een desinvestering betekenen, met niet alleen en financieel gat, maar ook gezichtsverlies voor de gemeentepolitiek. PrO lid Jean Coumans heeft zich van zijn partij-collega’s gedistantieerd , zichzelf voor dat gezichtsverlies ingedekt en stemde als enige van de regeringspartijen tegen, evenals alle VVD raadsleden.

Villabouw

Bij het leegkomende Taxandria aan de Vennelaan , komt in combinatie met het naastgelegen vertrek van Piet Plezier ruimte voor luxe appartementencomplexen en grote villabouw. Die kunnen daar het miljoen dekken. Formeel nog niet gezegd, maar ieder weldenkend mens kan dat op zijn klompen aanvoelen.

De raadsvergadering bracht verder een akkoord op voor de omstreden verhuizing van camping De Reebok, en ook kwam er toestemming voor de reeds afgegeven ‘lening’ aan Tiliander. Over dit laatste onderwerp loopt nog wel de vraag, of de ambtenaar en wethouder vorig jaar correct gehandeld hebben, toen deze zonder instemming en medeweten van raad en college dat geld beschikbaar hebben gesteld.