banner

Gemeente Oisterwijk maakt 8 miljoen van VVD op


Het geld dat volgens VVD Oisterwijk eerder door hun zuinige wethouder Batenburg is gespaard, draait de huidige regering er volgens hen doorheen. 8 Miljoen om precies te zijn.

Recent is de gemeentelijke begroting 2019 gepresenteerd. ‘Volgend jaar wordt 62,6 miljoen aan gemeentelijke inkomsten verwacht, maar aan uitgaven heeft het college ruim 70 miljoen begroot. Coalitiepartijen PGB, PrO, AB en CDA trekken dus flink de portemonnee en onttrekken zo’n 8 miljoen aan de zorgvuldig opgebouwde reserves,’ aldus VVD fractievoorzitter Anne Cristien Spekle.

De VVD spaart in deze volgens hen betere tijden liever voor mindere tijden. ‘Meer uitgeven dan er binnenkomt is sowieso nooit verstandig. Dat weet elk huishouden, inwoner of ondernemer. Economische groei ontstaat juist als mensen en bedrijven geld durven uit te geven, niet als de overheid dat voor hen doet. Daarom staat de VVD voor een zuinige overheid, die mensen en bedrijven de ruimte geeft.’

Volgens de VVD komt de ondergrens van 1,5 miljoen, met een bedrag van 2,3 miljoen aan reserves, in zicht. Het rekenen op toekomstige meevallers, vindt de VVD niet verstandig.

In het programma van de raad, staan een aantal grotere uitgaven, die door de overige partijen aan de kiezers zijn beloofd. Ook ontstaat van hen de indruk dat ze bezuinigen niet nodig vinden, als er geld beschikbaar is. Het geld van de gemeenschap, mag uitgegeven worden aan die gemeenschap.

De begroting wordt besproken in de raad van 8 november.

Delen: